DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Projects

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMA - Spinë e drejtë për kabllo gjysmë të ngurtë, pa kontakt, pa izolator

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMA - Spinë e drejtë për kabllo gjysmë të ngurtë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMA - Spinë me kënd të drejtë për kabllo gjysmë të ngurtë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMA - Prizë e drejtë për kabllo gjysmë të ngurtë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMA - Prizë e fiksuar për kabllo gjysmë të ngurtë, flanxhë katrore

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMA - Prizë e fiksuar për kabllo gjysmë të ngurtë, montim në një vrimë, e montuar mbrapa

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMA (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë BNC - Spinë, morsetë e përcjellësit të jashtëm

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë BNC - spinë, kapikordë e përcjellësit të jashtëm

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë BNC - Spinë me kënd të drejtë, morsetë e përcjellësit të jashtëm

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë BNC - Prizë, fiksim me 4-vrima, vrimëdalje për kabllo, morsetë e përcjellësit të jashtëm

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë BNC - Prizë e lirë, përcjelljes i jashtëm i kapur me morsetë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë BNC - Prizë, fiksim me një vrimë, vrimëdalje për kabllo, morsetë e përcjellësit të jashtëm

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë BNC - Prizë, montim me 4-vrima, skarter i saldueshëm

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë BNC - Prizë, fiksim me një vrimë, montim nga përpara, skarter i saldueshëm

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë BNC - Prizë, fiksim me një vrimë, montim nga përpara, skarter i saldueshëm, panel dhe barrierë hermetike

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë BNC - Prizë, e mbyllur hermetikisht, fiksim me një vrimë, montim nga përpara

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë BNC - Prizë me kënd të drejtë, fiksim me një vrimë, skarter i saldueshëm, panel dhe barrierë hermetike

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër