DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Projects

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMC - Spinë e drejtë, kontakt qëndror femër

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMC - Prizë e fiksuar, montim nga përpara me një vrimë, skarter i saldueshëm, kontakt qëndror mashkull (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMC - Prizë e paneleve të stampuara, kontakt qëndror mashkull

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMC - Panele e stampuara, prizë me kënd të drejtë, kontakt qëndror mashkull

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMC - Spinë me kënd të drejtë, kontakt qëndror femër

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMC - Prizë e fiksuar me kënd të drejtë, montim me një vrimë, skarter i saldueshëm, kontakt qëndror mashkull (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMC - Spinë e drejtë, kontakt qëndror femër

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMC - Prizë, montuar me një vrimë nga mbrapa (ose e lirë, më pak dado dhe rondele), vrimëdalje për kabllo, kontakt qëndror mashkull (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMC - Spinë me kënd të drejtë, kontakt qëndror femër

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMC - Prizë, montuar me një vrimë nga mbrapa (ose e lirë, më pak dado dhe rondele), vrimëdalje për kabllo, kontakt qëndror mashkull (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMC - Prizë e fiksuar, montuar me një vrimë nga mbrapa, skarter i saldueshëm, kontakt qëndror mashkull (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SMC

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë e flanxhave EIA

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SSMA - Spinë e drejtë për kabllo gjysmë të ngurtë, pa kontakt, pa izolim

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SSMA - Spinë e drejtë për kabllo gjysmë të ngurtë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SSMA - Spinë e drejtë për kabllo fleksibël

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SSMA - Spinë me kënd të drejtë për kabllo gjysmë të ngurtë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SSMA - Prizë e drejtë për kabllo gjysmë të ngurtë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër