DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Projects

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë TNC - Prizë e drejtë për kabllo fleksibël

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë TNC - Prizë e fiksuar, një vrimë, montim nga mbrapa, panel hermetik për kabllo fleksibël

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë TNC - Prizë e fiksuar, një vrimë, montim nga përpara, skarter i saldueshëm

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë TNC - Prizë e fiksuar, montim me 4-vrima, skarter i saldueshëm

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë TNC - Përshtatës, prizë/prizë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë TNC - Përshtatës, spinë/spinë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë TNC - Përshtatës i fiksuar, prizë/prizë, montim në një vrimë, panele hermetike

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë TNC - Prizë e fiksuar, një vrimë, montim nga përpara - Panele dhe barrierë hermetike

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë TNC

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim seksional: Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë N

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë N - Spinë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë N - Spinë, tip kapikorde

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë N - Prizë me kënd të drejtë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë N - Prizë me kënd të drejtë, tip kapikorde (kontakt qëndror i saldueshëm)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë N - Prizë e lirë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë N - Prizë e lirë, tip kapikorde

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë N - Prizë, montim nga përpara me një vrimë, skarter i saldueshëm, panele dhe barrierë hermetike

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë N - Prizë, fiksim me 4-vrima, skarter i saldueshëm

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër