DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Projects

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SSMA - Prizë e drejtë, montim nga mbrapa, panel hermetik, kontakt qëndror femër për kabllo gjysmë të ngurtë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SSMA - Prizë e drejtë për kabllo fleksibël

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SSMA - Prizë e fiksuar, montim nga përpara me 4 vrima, kontakt qëndror femër

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SSMA - Prizë e fiksuar, një vrimë, montim nga mbrapa, kontakt qëndror femër

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SSMA - Prizë e fiksuar, një vrimë, montim nga mbrapa, panele hermetike, kontakt qëndror femër

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SSMA - Prizë e drejtë, montimi i qarqeve të stampuara, kontakt qëndror femër

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SSMA - Prizë me kënd të drejtë, montimi i qarqeve të stampuara, kontakt qëndror femër

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SSMA - Përshtatës i drejtë, dy kontakte qëndrore mashkull

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SSMA - Përshtatës i drejtë, dy kontakte qëndrore femër

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SSMA - Përshtatës me kënd të drejtë, një kontakt qëndror femër, një mashkull

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SSMA

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SSMB

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë SSMC

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë 7-16 (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë TNC - Spinë e drejtë për kabllo fleksibël

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë TNC - Spinë e drejtë për kabllo gjysmë të ngurtë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë TNC - Spinë me kënd të drejtë për kabllo fleksibël

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë TNC - Spinë me kënd të drejtë për kabllo fleksibël

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër