DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Projects

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë N - Prizë, fiksim me 4-vrima, tip kapikorde

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë N - Spinë e fiksuar, fiksim me 4-vrima, skarter i saldueshëm

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë N - Prizë, montuar me një vrimë nga mbrapa, vrimëdalje për kabllo

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë N - Spinë për kabllo gjysmë të ngurtë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë N - Prizë për kabllo gjysmë të ngurtë, montuar me një vrimë nga mbrapa, panele dhe barrierë hermetike

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë N - Prizë për kabllo gjysmë të ngurtë, fiksim me 4-vrima

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë N - Përshtatës, prizë/prizë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë N - Përshtatës, spinë/spinë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë N - Përshtatës, prizë/prizë, montuar me një vrimë, panele dhe barrierë hermetike

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë N - Prizë me kënd të drejtë, tip kapikorde (kontakt qëndror i dyfisht)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë N - Prizë, fiksim me 4-vrima, vrimëdalje për kabllo

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë N - Prizë, montuar me një vrimë nga mbrapa, vrimëdalje për kabllo

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë N

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim seksional: Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë MCX

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë MCX - Spinë e drejtë për kabllo gjysmë të ngurtë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë MCX - Spinë me kënd të drejtë për kabllo gjysmë të ngurtë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë MCX - Prizë e fiksuar për kabllo gjysmë të ngurtë, montuar me një vrimë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë MCX - Prizë ndarëse, montuar me një vrimë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër