DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Projects

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë 1,0/2,3 - Spinë, kënd 45°, një vrimë, montim nga mbrapa

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë 1,0/2,3 - Prizë e fiksuar, një vrimë, montim nga përpara

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë 1,0/2,3 - Spinë e fiksuar, një vrimë, montim nga mbrapa

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë 1,0/2,3 - Prizë, kënd i drejtë, montim në panelet e stampuara

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë 1,0/2,3 - Prizë, e drejtë, përfunduese e nisjes, montim me përbërës shirit

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë 1,0/2,3

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim seksional: Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë 1,6/5,6

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë 1,6/5,6

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim seksional: Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë 1,4/4,4

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë 1,4/4,4

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i aftësive: Panelet e stampuara në një dhe të dy krahët me vrima të thjeshta

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i aftësive: Panelet e stampuara në një dhe të dy krahët me vrima të metalizuara plotësisht

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i aftësive: Panelet e stampuara me shumë shtresa

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i aftësive: Panelet e stampuara fleksibël-të ngurta me shumë shtresa me lidhje të tejpërtejme

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i aftësive: Panelet e stampuara në të dy krahët fleksibël-të ngurta me lidhje të tejpërtejme

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i aftësive: Panelet e stampuara fleksibël me shumë shtresa me lidhje të tejpërtejme

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Protokollet e Aprovuara Teknologjike - Rezistencat e fiksuara shtresore të fuqisë së ulët (me futje/ montim në sipërfaqe)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Protokollet e Aprovuara Teknologjike - Qarqet e integruara në formë shtresash dhe të ndryshme

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër