DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Projects

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Amplifikatorët operacional të integruar (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Komutatorët analog të integruar

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikime seksioni: Çelësat rutullues - duke përfshirë BDS CECC 96 101: Vlerësim i nivelit D, dhe BDS CECC 96 102: Vlerësim i nivelit R

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Çelësat shtresor rutullues që vihet në punë me anën e dorës - Shpindel dhe panel i hermetizuar ose jo me montim me izolator kalimtar në qendër - Lidhje me saldim ose pika fundore qarku të printuar

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikime seksioni: Çelësat me levë - duke përfshirë BDS CECC 96 201: Vlerësim i nivelit D, dhe BDS CECC 96 202: Vlerësim i nivelit R 96 202: Çelësat me levë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikime seksioni: Çelësat e ndjeshëm - duke përfshirë BDS CECC 96 301: Vlerësim i nivelit D, dhe BDS CECC 96 302: Vlerësim i nivelit R

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikime seksioni: Çelësat me buton me shtypje - duke përfshirë BDS CECC 96 401: Vlerësim i nivelit D, dhe BDS CECC 96 402: Vlerësim i nivelit R

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Çelësat me membranë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikime seksioni: Çelësat rrëshqitës

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Udhëzues për adresimin e kimikateve në standardet për produktet përkatëse për konsumatorin

60.60 Standard published

DPS/KT 304 më tepër

Siguria e makinerive - Rregullat për hartimin dhe paraqitjen e standardeve të sigurisë

60.60 Standard published

DPS/KT 304 më tepër

Sistemet dhe inxhinieria kompjuterike - Sistemet dhe kërkesat e cilësisë të produktit kompjuterik dhe vlerësimi (SQuaRE) - Formati i përbashkët i industrisë (CIF) për përdorshmërinë: Kuadri i përgjithshëm për informacionin e përdorshmërisë (ISO/IEC TR 25060:2010)

60.60 Standard published

DPS/KT 114 më tepër

Industritë e naftës dhe gazit natyror - Formulat dhe llogaritjet për kolonat e rrethimit, tubacionet, tubat e shpimit dhe veçoritë e tubacioneve (ISO/TR 10400:2018)

60.60 Standard published

DPS/KT 19 më tepër

Njësitë teknologjike - Udhëzim mbi metodat për matjet e njësive dhe mikrotribologjisë (ISO/TR 11811:2012)

60.60 Standard published

DPS/KT 47 më tepër

Tekstile - Testimi i përbërjes - Identifikimi i fibrave (ISO/TR 11827:2012)

60.60 Standard published

DPS/KT 248 më tepër

Ergonomia - Trajtimi manual për njerëzit në sektorin e kujdesit shëndetësor (ISO / TR 12296:2012)

60.60 Standard published

DPS/KT 114 më tepër

Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyror - Besueshmëria e modelimit dhe llogaritja e sistemeve të sigurisë (ISO/TR 12489:2013)

60.60 Standard published

DPS/KT 19 më tepër

Prova pa shkatërrim - Metodat për kalibrimin absolut të transformuesve të emetimit akustik me teknikë reciproke (ISO/TR 13115:2011)

60.60 Standard published

DPS/KT 138 më tepër