DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Projects

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Kondensatorë të rrymës së vazhduar dielektrik të fiksuar me fletë polietileni tereftalati të metalizuar (me A1 dhe A3)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar: Kondensatorët e fiksuar dielektrikë prej qeramike - Klasa 1B (NPO)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Kondensatorët e fiksuar dielektrikë prej qeramike, Klasa 1(me A2)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar: Kondensatorët e fiksuar dielektrikë prej qeramike - Klasa 2C1

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Kondensatorët e fiksuar dielektrikë prej qeramike - Klasa 2F4

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Kondensatorët e fiksuar dielektrikë prej qeramike - Klasa 2 (me A2)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Kondensatorët e fiksuar që montohen në sipërfaqe prej tantali, me elektrolit të ngurtë, anodë poroze

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikime të detajuara: Kondensatorët e fiksuar të montuar në sipërfaqe me tantal me elektrolit solid dhe anodë poroze: Seria e shtrirë

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Kondensatorë të fiksuar që montohen në sipërfaqe me elektrolit të ngurtë, anodë poroze - Siguresë të bashkangjitur

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Kondensatorët e fiksuar prej tantali që montohen në sipërfaqe me elektrolit të ngurtë, anodë poroze - Gama e pakonsiderueshme e trashësisë

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Kondensatorët e fiksuar me tantal që montohen në sipërfaqe me elektrolit të ngurtë, anodë poroze - Gama e pakonsiderueshme ESR

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar: Kondensatorët e fiksuar me çipse dielektrik qeramik me shumë shtresa

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar: Kondensatorët e fiksuar qeramik me shumë shtresa që montohen në sipërfaqe, klasa 1,nën-klasa 1B, tipi CG, kategori klimatike 55/125/56, nivel vlerësimi EZ, me nivel të vlerësuar dëmtimi

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar: Kondensatorët e fiksuar qeramik me shumë shtresa që montohen në sipërfaqe,klasa 2, nën-klasa 2C1 dhe 2R1, kategori klimatike 55/125/56, niveli vlerësimi EZ, me nivel të vlerësuar dëmtimi

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar: Kondensatorë të fiksuar dielektrik që montohen në sipërfaqe me fletë polietilene - tereftalati të metalizuar për rrymë të vazhduar (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Rezistencat fikse me fuqi të vogël të ndërtuara pa spira - Stabiliteti 5%

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Rezistencat fikse me fuqi të vogël të ndërtuara pa spira - Stabiliteti 2% (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Rezistencat fikse me fuqi të vogël të ndërtuara pa spira - Stabiliteti 1% (me A1 & A2)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër