DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Projects

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

Bojra dhe llaqe - Ngjitja e veshjeve (ISO/TR 19402:2018)

60.60 Standard published

DPS/KT 298 më tepër

Reagimi e njeriut ndaj dridhjeve - Udhëzimi dhe terminologjia për instrumentat dhe pajisjet për vlerësimin e ekspozimit ditor të dridhjeve në vendin e punës sipas kërkesave të shëndetit dhe sigurisë (ISO/TR 19664:2017)

60.60 Standard published

DPS/KT 114 më tepër

Mikrobiologjia - Kozmetikat - Udhëzime për zbatimin e standardeve ISO në mikrobiologjinë kozmetike (ISO/TR 19838:2016)

60.60 Standard published

DPS/KT 233 më tepër

Industritë e naftës dhe gazit natyror - Vlersimi i vënqëndrimeve për vendosjen e platformave detare të lëvizëshme - Pjesa 2: Shpjegues për platformat detare vetngritëse (Jack-ups) dhe llogaritja e detajuar e mostrës (ISO/TR 19905-2:2012)

60.60 Standard published

DPS/KT 19 më tepër

Saldimi - Sistemet e grupuara për materialet - Matarialet Europiane

60.60 Standard published

DPS/KT 133 më tepër

Saldim - Sistemet e grupuara për materialet - Materialet amerikane (ISO/TR 20173:2018)

60.60 Standard published

DPS/KT 133 më tepër

Saldim - Sistemet e grupuara për materiale - Materiale japoneze (ISO/TR 20174:2020)

60.60 Standard published

DPS/KT 133 më tepër

Sporte, pajisje të tjera rekreative dhe paisjet perkatese - Dëmtimet dhe përkufizimet e sigurisë dhe pragjet - Udhëzues për përfshirjen e tyre në standarde (ISO/TR 20183:2015)

60.60 Standard published

DPS/KT 136 më tepër

Produkte ndihmëse për integritetin e indeve gjatë kohës kur jemi shtrirë - Pjesa 7: Karakteristikat e shkumës, karakteristikat dhe performanca (ISO/TR 20342-7:2021)

60.60 Standard published

DPS/KT 205 më tepër

Pajisje mjekësore - Mbikëqyrja pas tregtimit për prodhuesit (ISO/TR 20416:2020)

60.60 Standard published

DPS/KT 316 më tepër

Elementë shtrëngues - Parimet e thyeshmërisë që fitojnë elementët shtrëngues prej çeliku nga hidrogjeni (ISO/TR 20491:2019)

40.60 Close of voting

DPS/KT 185 më tepër

Këpucë - Kërkesat e performancës për komponentët për këpucët - Aksesorët (ISO/TR 20572:2007)

60.60 Standard published

DPS/KT 309 më tepër

Këpucë - Kërkesat e performancës për përbërësit për këpucët - Takat dhe pjesët e siprinës (ISO/TR 20573:2006)

60.60 Standard published

DPS/KT 309 më tepër

Këpucë - Kërkesat e performancës për komponentët për këpucët - Faqet e çizmeve (ISO/TR 20879:2007

60.60 Standard published

DPS/KT 309 më tepër

Këpucë - Kërkesat e performancës për komponentët për këpucët - Shojet e poshtme ISO/TR 20880:2007)

60.60 Standard published

DPS/KT 309 më tepër

Këpucë - Kërkesat e performancës për përbërësit për këpucët - Shtrojet e brendshme (ISO/TR 20881:2007)

60.60 Standard published

DPS/KT 309 më tepër

Këpucë - Kërkesat e performancës për komponentët për këpucët - Astari dhe veshjet e brendshme (ISO/TR 20882:2007)

60.60 Standard published

DPS/KT 309 më tepër

Këpucë - Kërkesat e performancës për përbërësit për këpucët - Kamaretat - (ISO/TR 20883:2007)

60.60 Standard published

DPS/KT 309 më tepër