DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Projects

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Tubat e transmetimit të energjisë së vogël deri në 1kW të shpërhapur në anodë

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Tubat e energjisë për disqet hermetizuese

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikime të përgjithshme: Tubat treguese për rrezet katodike të ftohta

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Tubat tregues të katodës së ftohtë

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i përgjithshëm: Pajisjet me gjysëmpërçues diskret (me A1 deri A3)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Tranzistorë bipolar të specifikuar ndaj korpusit për amplifikime të frekuencës së ulët dhe të lartë

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Diodat e rregullimit të tensionit dhe diodat e tensionit të referencës

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Fishat lidhëse dy pjesëshe për qarqet e stampuara me distancë nominale të rrjetës prej 2,54 mm me karakteristika të montimit të zakonshëm

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar: Fishat lidhëse dy pjesëshe për qarqet e stampuara që kanë një distancë nominale të rrjetës prej 2,54 mm me kontakte mashkull, me seksion katrorë të zakonshëm me përmasa 0,63 mm x 0,63 mm

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Fishat lidhëse dy pjesëshe për qarqet e stampuara me distancë nominale të rrjetës prej 2,54 mm me fisha të lira për terminalet e paarritshme me zëvendësim të izolimit CAD (me cilësi të vlerësuar)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Fishat lidhëse modulare dy pjesëshe për qarqet e stampuara dhe panelet lidhëse me distancë nominale të rrjetës prej 2,54 mm - Sipas IEC 60917

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Modulet e fishave lidhëse dy pjesëshe me një distancë nominale të rrjetës prej 2 mm, për qarqet e stampuara dhe panelet lidhëse

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Fishat lidhëse modulare dy pjesëshe për qarqet e stampuara dhe panelet lidhëse - Rrjetat me distancë nominale 2 mm me pikat fundore në një rrjetë të shumëfishtë me distancë nominale prej 0,5 mm

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar: Bashkuesit drejtkëndor për frekuencat nën 3 MHz, me kuti në formë trapezoidale dhe kontakte rrethore, diametër 1 mm me funde të përdredhura, të salduara dhe të ngjeshura për qarqet e stampuara

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Shëmbulli i përkohshëm i specifikimit të detajuar/specifikimit të detajuar të paplotësuar:: Bashkuesit drejtkëndor për frekuencat nën 3 MHz

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar: Kompleti përfundimtar i cilësisë së vlerësuar për fibrat dhe kabllot optik - Tipi LSD-HRL

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim detaji: Dobësues të fibrave optike - Tipi: Dydrejtimësh i fiksuar - Stili: Konfigurimi A, fibër e tipit B1.2

60.60 Standard published

DPS/KT 4 më tepër

Specifikim detaji: Dobësues të fibrave optike - Tipi: Dydrejtimësh, i fiksuar - Stili: Konfigurimi A, fibër e tipit B1.2

60.60 Standard published

DPS/KT 4 më tepër