DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Projects

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

Komoponentë pasivë përpërdorim në sisteme të komunikimit me fibër optike - Specifikime të produktit - Pjesa 2-2: Dobësuesa optikë të fiksuar më lidhës të tipit SC(SC2)-APC që përdor fibër unimodale të kategorisë B1.1 sipas IEC 60793-2

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Kompletet bashkues të cilësisë së vlerësuar për fibra dhe kabllo optike - Tipi LSH-HRL universal

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifkim i familjes: Qarqet e integruara shifrore C. MOS - Seritë 4000 B dhe 4000BU ( me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Memoriet bipolare vetëm me lexim të programuara për siguresat elektrike, qarqet e integruara monilite me silikon (me A1 dhe A2)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Rrjetet logjike të programueshme (PLA) (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Qarqet e integruara të rrjetit hyrës shifror

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim seksional: Qarqet e integruara monolite analoge (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Regullatorët e tensionit të integruar (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Amplifikatorët operacional të integruar (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Komutatorët analog të integruar

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim seksional: Qarqet e integruara monolite të ndërfaqes (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Komparator tensioni të integruar (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikime seksioni: Çelësat rutullues - duke përfshirë BDS CECC 96 101: Vlerësim i nivelit D, dhe BDS CECC 96 102: Vlerësim i nivelit R

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Çelësat shtresor rutullues që vihet në punë me anën e dorës - Shpindel dhe panel i hermetizuar ose jo me montim me izolator kalimtar në qendër - Lidhje me saldim ose pika fundore qarku të printuar

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikime seksioni: Çelësat me levë - duke përfshirë BDS CECC 96 201: Vlerësim i nivelit D, dhe BDS CECC 96 202: Vlerësim i nivelit R 96 202: Çelësat me levë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikime seksioni: Çelësat e ndjeshëm - duke përfshirë BDS CECC 96 301: Vlerësim i nivelit D, dhe BDS CECC 96 302: Vlerësim i nivelit R

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikime seksioni: Çelësat me buton me shtypje - duke përfshirë BDS CECC 96 401: Vlerësim i nivelit D, dhe BDS CECC 96 402: Vlerësim i nivelit R

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Çelësat me membranë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër