DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Projects

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

Sisteme bashkëpunuese inteligjente transporti (C-ITS) - Udhëzime për përdorimin e standardeve - Pjesa 2: Komunikimet hibride (ISO / TR 21186-2: 2021)

60.60 Standard published

DPS/KT 224 më tepër

Sisteme bashkëpunuese inteligjente transporti (C-ITS) - Udhëzime për përdorimin e standardeve – Pjesa3: Siguria (ISO / TR 21186-3: 2021)

60.60 Standard published

DPS/KT 224 më tepër

Bojra dhe llaqe - Pasqyrë e metodave të provës për fortësinë dhe rezistencën ndaj konsumit të veshjeve (ISO/TR 21555:2019)

60.60 Standard published

DPS/KT 298 më tepër

Plastikë- Aspekte mjedisore - Gjendja e njohurive dhe metodologjitë (ISO/TR 21960:2020)

60.60 Standard published

DPS/KT 249 më tepër

Plastikë - Përcaktimi i shpërndarjes dhe përcjellshmërisë termike - Pjesa 5: Rezultatet e testimit ndërlaboratorik të mostrave të poli (metil- metakrilatit) (ISO/TR 22007-5:2011)

60.60 Standard published

DPS/KT 249 më tepër

Siguria e makinerisë – Lidhja me ISO 12100 - Pjesa 1: Si ISO 12100 lidhet me standardet e tipit B dhe tipit C (ISO/TR 22100-1:2015)

60.60 Standard published

DPS/KT 114 më tepër

Siguri e makinerisë - Lidhjet me ISO 12100 - Pjesa 4: Udhëzim për prodhuesit e makinerive për shqyrtimin e aspekteve që lidhen me sigurinë në internet (siguria kibernetike) (ISO/TR 22100-4:2018)

60.60 Standard published

DPS/KT 114 më tepër

Të dhënat ergonomike dhe udhëzimet për zbatimin e Guidës 71 ISO/IEC tek produktet dhe shërbimet të cilat i adresohen personave të moshuar dhe personave me aftësi të kufizuar (ISO/TR 22411:2008)

60.60 Standard published

DPS/KT 316 më tepër

Këpucë - Kërkesat e performancës për komponentët për këpucët - Përforcuesit te thembra përforcuesit te maja (ISO/TR 22648:2007)

60.60 Standard published

DPS/KT 309 më tepër

Vlerësimi i performancës së monitorëve të vazhdueshëm të ajrit - Pjesa 1: Monitorët e ajrit bazuar në teknikat e marrjes së mostrave të grumbullimit (ISO/TR 22930-1:2020)

60.60 Standard published

DPS/KT 230 më tepër

Vlerësimi i performancës së monitorëve të vazhdueshëm të ajrit - Pjesa 2: Monitorët e ajrit bazuar në teknikat e marrjes së mostrave të rrjedhjes pa akumulim (ISO/TR 22930-2:2020)

60.60 Standard published

DPS/KT 230 më tepër

Tekstile dhe prodhime tekstili - Tekstile të “zgjuara” (inteligjente) - Përkufizime, kategorizimi, zbatime dhe nevoja standardizimi (ISO/TR 23383:2020)

60.60 Standard published

DPS/KT 248 më tepër

Transporti publik - Sistemi i menaxhimit ndërveprues të pagesave te biletave - Pjesa 2: Praktikat e biznesit (ISO/TR 24014-2:2013)

60.60 Standard published

DPS/KT 224 më tepër

Transporti publik - Sistemi i menaxhimit ndërveprues të pagesave - Pjesa 3: Konceptet plotësuese në Pjesën 1 për mjetet e komunikimit me shumë zbatime (ISO/TR 24014-3:2013)

60.60 Standard published

DPS/KT 224 më tepër

Analizat e gazit natyral - Metodat e vlerësimit për materialet referentë të gastë

60.60 Standard published

DPS/KT 19 më tepër

Kozmetikë - Praktikat e mira në prodhim - Dokument I përgjithshëm I trajnimit

60.60 Standard published

DPS/KT 233 më tepër

Pajisje mjekësore - Udhëzues për zbatimin e standardit ISO 14971 (ISO/TR 24971:2020)

60.60 Standard published

DPS/KT 316 më tepër

Kozmetika - Metodat e provës për mbrojtjen nga dielli - Shqyrtimi dhe vlerësimi i metodave për të vlerësuar fotombrojtjen e produkteve mbrojtjes nga dielli (ISO/TR 26369:2009)

60.60 Standard published

DPS/KT 47 më tepër