DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Projects

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

Rezistencat fikse me fuqi të vogël të ndërtuara pa spira - Stabiliteti 0,5% (me A1 deri A3)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Rezistencat me fuqi fikse - Spira të veshura me smalto xhami - Qëndrueshmëri e klasës 5

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim seksional: Rezistencat fikse të saktësisë së lartë

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim seksional: Potenciometrat e rregullimit paraprak të komanduar me fileto dhe rrotullues (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikime seksionale: Potenciometrat e fuqisë

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim seksional: Potenciometrat rrotullues me një spirë të fuqisë së ulët

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikime seksionale: Potenciometrat rotativ me saktësi të lartë ( me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikime të detajuara të paplotësuara: Potenciometrat rotativ me saktësi të lartë (Niveli S I vlerësimit)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim seksional: Varistorët e tensionit të ulët kryesisht për përdorime telefonie (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Varistorët e tensionit të ulët kryesisht për përdorime telefonie - Tip disku, me pika fundore të telave njëdrejtimëshe, i mbrojtur, 0,4 W (Niveli P i vlerësimit)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Varistorët e tensionit të ulët kryesisht për përdorime telefonie - Tip disku, me pika fundore të telave njëdrejtimëshe, i mbrojtur, 1,0 W (Niveli P i vlerësimit)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Varistorët e tensionit të ulët kryesisht për përdorime telefonie - Tip disku, me pika fundore të telave njëdrejtimëshe, i mbrojtur, 0,1W (Niveli P i vlerësimit)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Varistorët e tensionit të ulët kryesisht për përdorime telefonie (Niveli P i vlerësimit)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim seksional: Varistorët për shuarjen e impulseve të tensionit

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Varistorët për shuarjen e impulseve të tensionit

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Varistorët për shuarjen e impulseve të tensionit

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i përgjithshëm: Tubat për ngarkesë hapësire të kontrolluar

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Triodat për ngrohje industriale

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër