DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Projects

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

Planafat për miratimin e teknologjisë: Fabrikimi i bashkuesve elektrik

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Kondensatorët e fiksuar me tantal me elektrolit të ngurtë, anodë poroze (nën familja 3)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Kondensatorët e fiksuar me tantal me elektrolit solid, anodë porroze (nën familja 3)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Kondensatorët e fiksuar me tantal me elektrolit të ngurtë, anodë poroze (nën familja 3)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Kondensatorët e fiksuar me tantal me elektrolit të ngurtë, anodë poroze (nën familja 3)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Kondensatorët e fiksuar tantali me elektrolit jo-solid dhe anodë poroze (nën-familja 2)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikime të detajuara: Kondensatorët elektrolitik me alumin me elektrolit jo të ngurtë

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Kondensatorët elektrolitik me alumin me elektrolit jo të ngurtë

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Kondensatorët elektrolitik alumini me elektrolit jo të ngurtë

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Kondensatorët elektrolitik alumini me elektrolit jo të ngurtë

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Kondensatorët elektrolitik alumini me elektrolit jo të ngurtë

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar: Kondensatorët elektrolitik prej alumini me elektrolit jo-solid - Niveli E i vlerësimit - Gama e kapacitetit të vlerësuar: 47 deri në 47 000 µF

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Kondensatorët elektrolitik alumini të fiksuar me elektrolit jo të ngurtë

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Kondensatorët elektrolitik prej alumini me elektrolit jo të ngurtë - Kutia polare, cilindrike metalike, xhuntot izoluese, fundet e shtangeta - Stili A: Kunjat e saldimit për përdorim në qarqet e printuara - Stili BA: Etiketimi i saldimit - Montimi i morsetave - Stili BB: Etiketimi i saldimit, montimi i kunjave të dala - Niveli i vlerësimit E - Shkalla e kapaciteti të vlerësuar nga 68 deri në 150 000 µF

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Kondensatorët e fiksuar elektrolitik prej alumini me elektrolit jo të ngurtë

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar: Kondensatorët e fiksuar elektrolitik prej alumini me elektrolit jo-solid - Kutia metalike,cilindrike, polare, fundet e filetuara - Modeli BC: Xhuntot izoluese që montohen me pinceta shtrënguese - Modeli BD: Xhuntot opsionale izolues

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar: Kondensatorët e fiksuar elektrolitik prej alumini me elektrolit jo-solid - Fundet (kunjat e kontrollit) e ashpra njëdrejtimëshe të xhuntove izoluese, të kutive metalike, cilindrike, polare për përdorim në qarqet e stampuara - Niveli

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Kondensatorë të rrymës së vazhduar dielektrik të fiksuar me fletë polietileni tereftalati të metalizuar (me A1 dhe A3)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër