DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Projects

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

Kondensatorët e fiksuar me tantal me elektrolit të ngurtë, anodë poroze (nën familja 3)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Kondensatorët e fiksuar me tantal me elektrolit solid, anodë porroze (nën familja 3)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Kondensatorët e fiksuar me tantal me elektrolit të ngurtë, anodë poroze (nën familja 3)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Kondensatorët e fiksuar me tantal me elektrolit të ngurtë, anodë poroze (nën familja 3)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Kondensatorë të rrymës së vazhduar dielektrik të fiksuar me fletë polietileni tereftalati të metalizuar (me A1 dhe A3)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Kondensatorë të rrymës së vazhduar dielektrik të fiksuar me fletë polietileni tereftalati të metalizuar (me A1 dhe A3)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar: Kondensatorë të fiksuar dielektrik që montohen në sipërfaqe me fletë polietilene - tereftalati të metalizuar për rrymë të vazhduar (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar: Bashkuesit drejtkëndor për frekuencat nën 3 MHz, me kuti në formë trapezoidale dhe kontakte rrethore, diametër 1 mm me funde të përdredhura, të salduara dhe të ngjeshura për qarqet e stampuara

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Shëmbulli i përkohshëm i specifikimit të detajuar/specifikimit të detajuar të paplotësuar:: Bashkuesit drejtkëndor për frekuencat nën 3 MHz

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar: Kompleti përfundimtar i cilësisë së vlerësuar për fibrat dhe kabllot optik - Tipi LSD-HRL

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim detaji: Pajisje degëzuese për fibra optike - Tipi: Yll transmetues jopërzgjedhës i gjatësisë së valës, 1 X 2 porta njëdrejtimëshe - Stili: Konfigurimi A, fibër e tipit B1.2

60.60 Standard published

DPS/KT 4 më tepër

Specifikim detaji: Pajisje degëzuese për fibra optike - Tipi: Yll transmetues jopërzgjedhës i gjatësisë së valës, 1 X 2 porta dydrejtimëshe - Stili: Konfigurimi A, fibër e tipit B 1.2

60.60 Standard published

DPS/KT 4 më tepër

Komoponentë pasivë përpërdorim në sisteme të komunikimit me fibër optike - Specifikime të produktit - Pjesa 2-2: Dobësuesa optikë të fiksuar më lidhës të tipit SC(SC2)-APC që përdor fibër unimodale të kategorisë B1.1 sipas IEC 60793-2

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Kompletet bashkues të cilësisë së vlerësuar për fibra dhe kabllo optike - Tipi LSH-HRL universal

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Rrjetet logjike të programueshme (PLA) (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Qarqet e integruara të rrjetit hyrës shifror

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim seksional: Qarqet e integruara monolite analoge (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Regullatorët e tensionit të integruar (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 7 më tepër