DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Projects

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë MCX - Prizë ndarëse me kënd të drejtë, montuar me një vrimë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë MCX - Prizë e drejtë, montimi i qarqeve të stampuara

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë MCX - Prizë e qarqeve të stampuara me kënd të drejtë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë MCX - Prizë e drejtë për kabllo gjysmë të ngurtë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë MCX - Prizë, hermetike, për saldim të drejtpërdrejt në konturet e qarkut (me A1)

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë MCX - Spinë e drejtë për kabllo fleksibël

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë MCX - Prizë e drejtë për kabllo fleksibël

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë MCX - Prizë e fiksuar, montuar me një vrimë për kabllo fleksibël

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë MCX - Spinë me kënd të drejtë për kabllo fleksibël

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë MCX - Spinë me kënd të drejtë për kabllo fleksibël, profil i ulët

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar i paplotësuar: Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë MCX

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim seksional: Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë 1,0/2,3

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë 1,0/2,3 - Spinë e drejtë për kabllo gjysmë të ngurtë

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë 1,0/2,3 - Prizë e drejtë për kabllo fleksibël

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë 1,0/2,3 - Spinë, kënd i drejtë, për kabllo fleksibël

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë 1,0/2,3 - Prizë e fiksuar, një vrimë, montim nga mbrapa

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë 1,0/2,3 - Prizë e fiksuar, një vrimë, montim nga mbrapa

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Bashkuesit koaksial të radio frekuencës - Seritë 1,0/2,3 - Spinë, kënd 45°, një vrimë, montim nga mbrapa

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër