DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Projects

Use the form below to find the searched projects. Enter your criteria for searching (single or in combination) in the fields below and press the button “Search”.

Specifikim i detajuar: Relet elektromekanike të gjithë ose fare për ngarkesa të mëdha - 4/10 inç në kub, monostabël, 4 kalime kontaktesh (4PDT), 5 A

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Relet elektromekanike të gjithë ose fare për ngarkesa të mëdha - 1 inç në kub, monostabël, 3 kalime kontaktesh (3PDT), 25 A

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Relet elektromekanike të gjithë ose fare për ngarkesa të mëdha - 1 inç në kub, monostabël, 3 kalime kontaktesh (3PDT), 25 A

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Relet elektromekanike të gjithë ose fare për ngarkesa të mëdha - 1,5 inç në kub, monostabël, 6 kalime kontaktesh (6PDT), 10 A

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Relet elektromekanike të gjithë ose fare për ngarkesa të mëdha - 1,5 inç në kub, monostabël, 6 kalime kontaktesh (6PDT), 10 A

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Relet elektromekanike të gjithë ose fare për ngarkesa të mëdha - 4/10 inç në kub, monostabël, 3 kalime kontaktesh (3PDT), 10 A

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Relet elektromekanike të gjithë ose fare për ngarkesa të mëdha - 4/10 inç në kub, monostabël, 3 kalime kontaktesh (3PDT), 10 A

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Relet elektromekanike të gjithë ose fare për ngarkesa të mëdha - 2/10 inç në kub, monostabël, 1 kalim kontaktesh (1PDT), 10 A

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Relet elektromekanike të gjithë ose fare për ngarkesa të mëdha - 2/10 inç në kub, monostabël, 1 kalim kontaktesh (1PDT), 10 A

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Relet elektromekanike të gjithë ose fare për ngarkesa të mëdha - 1/2 inç në kub, monostabël, 1 kalim kontaktesh (1PDT), 25 A

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Relet elektromekanike të gjithë ose fare për ngarkesa të mëdha - 1/2 inç në kub, monostabël, 1 kalim kontaktesh (1PDT), 25 A

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Specifikim i detajuar: Relet elektromekanike të gjithë ose fare për ngarkesa të mëdha - 1/2 inç në kub, bistabël (lidhje magnetike), 2 kalime kontaktesh (DPDT), 10 A

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Planafat i vlerësimit të procesit: Miratimi i proceseve GaAs MMIC

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Planafat i vlerësimit të procesit: Pajimet për projektimin e qarqeve të stampuara

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Planafat i vlerësimit të procesit: Materialet bazë për qarqet e stampuara

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Planafat i vlerësimit të procesit: Oksidimi dhe gravura e aluminit

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Planafat i vlerësimit të procesit: Procesi për produktet kimike

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër

Planafat i vlerësimit të procesit: Panelet masive të laminuara

60.60 Standard published

DPS/KT 3 më tepër