DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

International Classification of Standards (ICS)

International Certification Services (ICS) is an independent certification body offers various management system certification services Worldwide.Management Systems Certification is critical to the success of a business, with highly integrity and professional personnel we provide the best management systems certification services for your business.

Browse by ICS : 27. INXHINIERI ENERGJETIKE DHE E TRANSMETIMIT TË NXEHTËSISË

Reset
Ixhinieri energjetike dhe e transmetimit të nxehtësisë

Eficienca e energjisë. Ruajtja e energjisë në përgjithësi

Motorë me djegie të brendshme

Turbina me gaz dhe me avull. Motorë me avull

Djegës. Kaldaja

Rezervuarë të karburantit

Hydrogen technologies – Teknologji të hidrogjenit

Pompa të nxehtësisë

Centrale elektrike në përgjithësi

Energji bërthamore

Inxhinieri e energjisë hidraulike

Inxhinieri e energjisë diellore

Sisteme të turbinës me erë dhe burime të tjera të energjisë

Biological sources and alternative sources of energy – Burime biologjike dhe alternative të energjisë

Teknologji e ftohjes

Kthimi i nxehtësisë. Izolim termik