DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

International Classification of Standards (ICS)

International Certification Services (ICS) is an independent certification body offers various management system certification services Worldwide.Management Systems Certification is critical to the success of a business, with highly integrity and professional personnel we provide the best management systems certification services for your business.

Browse by ICS : 17. METROLOGJI DHE MATJE. FENOMENE FIZIKE

Reset
Metrologji dhe matje në përgjithësi

Matje lineare dhe këndore

Matje e vëllimit, masës, densitetit, viskozitetit

Matje e kohës, shpejtësisë, përshpejtimit, shpejtësisë këndore

Matje e forcës, peshës dhe presionit

Matje e debitit të lëngjeve

Akustikë dhe matje akustike

Vibracione, goditje dhe matje e vibracioneve

Optikë dhe matje optike

Termodinamikë dhe matje e temperaturës

Elektricitet. Magnetizëm. Matje elektrike dhe magnetike

Matje e rrezatimit