DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

International Classification of Standards (ICS)

International Certification Services (ICS) is an independent certification body offers various management system certification services Worldwide.Management Systems Certification is critical to the success of a business, with highly integrity and professional personnel we provide the best management systems certification services for your business.

Browse by ICS : 33. TELEKOMUNIKACIONE. INXHINIERI E AUDIOS DHE VIDEOS

Reset
Telekomunikacione në përgjithësi

Shërbime të telekomunikacionit. Zbatime

Sisteme të telekomunikacionit

Pajisje të terminaleve të telekomunikacionit

Radiokomunikacione

Shërbimet e celularit

Rrjet numerik në shërbime të integruara (ISDN)

Kompatibilitet elektromagnetik

Komponentë dhe pajisje ndihmëse për pajisje të telekomunikacionit

Mjete matëse të veçanta për përdorime në telekomunikacion

Inxhinieri audiovizive, e audiove dhe videove

Teledifuzion dhe radiodifuzion

Komunikime me fibra optike

Telekomandim. Matje në largësi