DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

International Classification of Standards (ICS)

International Certification Services (ICS) is an independent certification body offers various management system certification services Worldwide.Management Systems Certification is critical to the success of a business, with highly integrity and professional personnel we provide the best management systems certification services for your business.

Browse by ICS : 55. PAKETIMI DHE SHPËRNDARJA E MALLRAVE

Reset
Paketimi dhe shpërndarja e mallrave në përgjithësi

Paketimi i materialeve dhe pajisjeve ndihmëse

Masure. Bobina

Thasë. Çanta (qeska)

Shishe. Kana. Damixhana

Bidona. Kuti. Tubeta

Kontejnerë për aerosole

Fuçia. Kade. Kosha

Kasa. Kuti. Arka

Kontejnerë për transportimin e mallrave. Paleta

Makinat e paketimit

Magazinimi

Makinat e shpërndarjes dhe të shitjes