DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

International Classification of Standards (ICS)

International Certification Services (ICS) is an independent certification body offers various management system certification services Worldwide.Management Systems Certification is critical to the success of a business, with highly integrity and professional personnel we provide the best management systems certification services for your business.

Browse by ICS : 29. INXHINIERI ELEKTRIKE

Reset
Inxhinieri elektrike në përgjithësi

Materiale magnetike

Materiale izolues

Lëngjet izolues

Materiale me gjysmëpërcjellshmëri

Materiale me përcjellshmëri

Tela dhe kabllo elektrike

Izolim

Përbërës për pajisje elektrike

Pajisje ndihmëse elektrike

Pajisje shpërndarëse dhe mekanizëm i shpërndarjes

Llamba dhe pajisje perkatese

Makina elektrike rrotulluese

Transformatorë. Reaktorë

Drejtues. Invertitorë. Pajisje të stabilizimit të fuqisë

Pila galvanike dhe bateri

Rrjetet e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike

Pajisje elektrike për punim në kushte të veçanta

Pajisje e tërheqjes elektrike