DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

International Classification of Standards (ICS)

International Certification Services (ICS) is an independent certification body offers various management system certification services Worldwide.Management Systems Certification is critical to the success of a business, with highly integrity and professional personnel we provide the best management systems certification services for your business.

Browse by ICS : 13. MJEDIS. MBROJTJE SHËNDETI. SIGURI

Reset
Mbrojtje e mjedisit

Mbeturina

Cilësi e ajrit

Cilësi e ujit

Cilësi e tokës. Pedologji

Siguri profesionale. Higjienë industriale

Siguria e makinave

Siguri në shtëpi

Zhurmë dhe ndikime të saj tek njeriu

Vibrimet, goditjet dhe efektet e tyre mbi njeriun

Ergonomi

Parandalim i aksidenteve dhe katastrofave

Mbrojtje nga zjarri

Mbrojtje nga eksplozioni

Mbrojtje nga mbipresioni

Mbrojtje nga goditja elektrike

Mbrojtje nga rrezatimi

Mbrojtje nga mallrat e rrezikshme

Mbrojtje nga krimi

Sisteme të alarmit dhe lajmërimit

Pajisje mbrojtëse