DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

International Classification of Standards (ICS)

International Certification Services (ICS) is an independent certification body offers various management system certification services Worldwide.Management Systems Certification is critical to the success of a business, with highly integrity and professional personnel we provide the best management systems certification services for your business.

Browse by ICS : 35. TEKNOLOGJI E INFORMACIONIT. PAJISJE TË ZYRAVE

Reset
Teknologji e informacionit (TI) në përgjithësi

Siguria e TI (teknologjisë së informaCIONIT)

Hapësira të karaktereve dhe të kodimit të informacionit

Gjuhë të përdorura në teknologjinë e informacionit

Zhvillime të logjistikës dhe të dokumentacionit të sistemeve

Ndërlidhje të sistemeve të hapura

Rjete (sisteme)

Infografi (diagrama kompjuterike)

Sisteme me mikroprocesorë

Terminale dhe pajisje të tjera periferike të teknologjisë së informacionit

Pajisje të ndërfaqes dhe ndërlidhjes

informatika cloud

Njësi të ruajtjes të të dhënave

Zbatime të teknologjisë së informacionit

Makina për zyra