DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

International Classification of Standards (ICS)

International Certification Services (ICS) is an independent certification body offers various management system certification services Worldwide.Management Systems Certification is critical to the success of a business, with highly integrity and professional personnel we provide the best management systems certification services for your business.

Browse by ICS : 45. HEKURUDHË

Reset
Inxhinieri hekurudhore në përgjithësi

Materiale dhe komponentë për inxhinieri hekurudhore

Pjesë rrokullisëse të vagonave dhe lokomotivave

Shina dhe elementë përbërës të linjës hekurudhore

Pajisje për transportim ajror me kavo

Pajisje për ndërtim dhe mirëmbajtje të hekurudhave dhe transportuesve ajrorë me kavo

Metro, tramvaj dhe pajisje të lehta hekurudhore