DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

International Classification of Standards (ICS)

International Certification Services (ICS) is an independent certification body offers various management system certification services Worldwide.Management Systems Certification is critical to the success of a business, with highly integrity and professional personnel we provide the best management systems certification services for your business.

Browse by ICS : 49. AERONAUTIKË DHE INXHINIERI E MJETEVE TË HAPËSIRËS

Reset
Aeronautikë dhe inxhinieri e mjeteve të hapësirës në përgjithësi

Materiale për ndërtime aeronautike

Elementë të fiksimit për ndërtime aeronautike .

Komponentë për ndërtime aeronautike

Lyerje dhe procese përkatëse të përdorura në industrinë e aeronautikës

Struktura dhe elementë të strukturës

Motorë për aeronautikë dhe sisteme të vënies në lëvizje (të propulsionit)

Pajisje elektrike për aeronautikën dhe sistemet

Sisteme të gazeve për aeronautikën dhe komponentët

Pajisje dhe instrumente të bordit

Pajijse për pasagjerë dhe pajisje të kabinës

Shërbim në tokë dhe mirëmbajtje pajisjesh

Pajisje të ngarkesave

Sisteme të hapësirës dhe vëniet në veprim