DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

International Classification of Standards (ICS)

International Certification Services (ICS) is an independent certification body offers various management system certification services Worldwide.Management Systems Certification is critical to the success of a business, with highly integrity and professional personnel we provide the best management systems certification services for your business.

Browse by ICS : 93. INXHINIERI CIVILE

Reset
Inxhinieri civile në përgjithësi

Punime të gërmimeve dhe të sheshimeve të dherave. Gërmime me eskavator. Punime në themele. Punime nën tokë

Sistemi i jashtem i transportimit te ujit

Sisteme të jashtme të shkarkimit (ujra të zeza).

Ndërtime të urave

Ndërtime të tuneleve

Inxhinieri rrugore

Ndërtim i hekurudhave

Ndërtim i teleferikëve

Ndërtim i aeroporteve

Ndërtim i kanaleve dhe i porteve

Ndërtime hidraulike