DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

International Classification of Standards (ICS)

International Certification Services (ICS) is an independent certification body offers various management system certification services Worldwide.Management Systems Certification is critical to the success of a business, with highly integrity and professional personnel we provide the best management systems certification services for your business.

Browse by ICS : 91. MATERIALE NDËRTIMI DHE NDËRTIM

Reset
Industri e ndërtimit

Rregullim. Urbanistikë

Ndërtesa

Elementë të ndërtimit

Struktura të ndërtimit

Struktura të jashtme

Materiale ndërtimi

Mbrojtje e jashtme dhe e brendshme e ndërtesave.

Instalime në ndërtesa

Ndriçim

Hollësira të brendshme

Aksesorë për ndërtesa

Teknikë e ndërtimit

Materiale për ndërtim