DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

International Classification of Standards (ICS)

International Certification Services (ICS) is an independent certification body offers various management system certification services Worldwide.Management Systems Certification is critical to the success of a business, with highly integrity and professional personnel we provide the best management systems certification services for your business.

Browse by ICS : 03. SOCIOLOGJI. SHËRBIME. ORGANIZIM E DREJTIM I KOMPANIVE. ADMINISTRATË. TRANSPORT

Reset
Sociologji. Demografi

Punë. Punësim

Financa. Banka. Sisteme monetare. Sigurime

Shërbime

Organizim dhe drejtim i kompanive

Cilësi

Patenta. Pronësi intelektuale

Ligji. Administrimi

Edukim

Zbavitje. Turizëm

Transport

Shërbime postare