DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

News

DPS celebron Ditën Botërore të Standardeve

Si në mbarë botën edhe në Shqipëri, DPS në bashkëpunim me MZHETTS, organizoi një konferencë, me rastin e Ditës Botërore të Standardeve, e cila celebrohet cdo vit në datë 14 Tetor.

Sot është Dita Botërore e Standardeve

Dita Botërore e Standardeve celebrohet në nder të qindra e mijëra ekspertëve në mbarë botën, të cilët kontribuojnë vullnetarisht për hartimin dhe miratimin e standardeve teknike në të mirë të zhvillimit dhe mirëqënies së shoqërisë.

Turizëm për të gjithë me standardet e aksesueshmërisë

Tema e Ditës Botërore të Turizmit për këtë vit ishte "Turizëm për të gjithë – duke promovuar aksesin universal".

DPS dhe SAC kanë lidhur Marrëveshje Bashkëpunimi

DPS ka zyrtarizuar një bashkëpunim më të ngushtë me SAC.

U mbajt mbledhja e radhës e Bordit Drejtues të DPS

Bordi Drejtues (BD) i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS) mbajti mbledhjen e tij të dytë për vitin 2016 më datë 16 Shtator, në ambientet e DPS-së.

Standardet ndërkombëtare në mbrojtje të jetës tuaj!

Standardet Ndërkombëtare të publikuara nga Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit (ISO), mbështesin objektivat për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë.

Hani një ëmbëlsirë dhe mos u pendoni!

Standardi siguron një metodë prove unike për mbarë Europën sa i përket aditivëve tek ëmbëlsirat, iniciuar nga një prodhues europian i zëvendësuesve të sheqerit.

Standardi SSH EN 16636 për Menaxhimin e Dëmtimeve nga brejtësit, insektet dhe mikro-organizmat e dëmshme

DPS ka adoptuar si Standard Shqiptar (SSH) standardin europian EN 16636, mbi Shërbimet e Menaxhimit të Dëmtimeve nga brejtësit, insektet, mikro-organizmat e dëmshme, etj.

Siguria e informacionit ndaj sulmeve kibernetike

Standardi më i ri i sapo publikuar nga ISO është një hap më tej sa i përket teknologjisë për mbrojtjen e informacionit

Udhëzues ndërkombëtar mbi Sigurinë e fëmijëve

Ky udhëzues nuk shërben vetëm për hartuesit e standardeve: agjensitë shtetërore, shoqatat e prodhuesëve dhe konsumatorit mund ta gjejnë veten e tyre.

Çfarë është zhvillimi i qëndrueshëm?

Zhvillimi i qëndrueshëm ka të bëjë me plotësimin e nevojave mjedisore, sociale dhe ekonomike të së tashmes pa kompromentuar ... .

Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit (ISO) dhe vendet në zhvillim

Standardet Ndërkombëtare sjellin përfitime teknologjike, ekonomike dhe shoqërore. Ato ndihmojnë për të harmonizuar specifikimet teknike të produkteve dhe shërbimeve duke e bërë industrinë më efikase

Standardi i ri ndërkombëtar në lidhje me Zhvillimin e qëndrueshëm në komunitete

Standardi i ri ndërkombëtar, ISO 37101 "Zhvillimi i qëndrueshëm në komunitete - Sistemi i menaxhimit për zhvillimin e qëndrueshëm"

Forumi i Ditës Botërore për Qytetet e Zgjuara (smart cities)

Forumi i Ditës Botërore për Qytetet e Zgjuara është organizuar nga IEC në bashkëpunim me ISO dhe ITU.

Standardet: Zgjidhja për Shërbimet Globale

Fuqia dhe potenciali i standardeve në sektorin e shërbimeve është tema e një fushate të re globale që ka ndërmarrë Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO)

Zhvillohet mbledhja e Bordit Teknik të DPS-s

Më 30 Qershor 2016, në ambientet e DPS-së, u mbajt takimi i radhës i Bordit Teknik, për 6 mujorin e dytë të vitit 2016.

Standardet e bëjnë jetën tonë më të sigurtë dhe më të thjeshtë

Standardet ndodhen kudo rreth nesh edhe pse ne shpesh nuk kemi njohuritë e mjaftueshme rreth tyre.

Forumi i Ditës Botërore për Qytetet e Zgjuara (smart cities)

Komisioni Ndërkombëtar për fushën e Elektroteknikës (IEC) organizon një aktivitet në datën 13 Korrik 2016, në Singapor të quajtur ‘Forumi i Ditës Botërore për Qytetet e Zgjuara’ (smart cities).