DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

News

Strategjia ndërsektoriale për mbrojtjen e konsumatorëve dhe mbikëqyrjen e tregut 2020

Strategjia ndërsektoriale për mbrojtjen e konsumatorëve dhe mbikëqyrjen e tregut 2020

Kërkesat e përgjithshme për kompetencën e laboratorëve të testimit dhe kalibrimit!

Standardi më i njohur për kompetencat e laboratorëve të testimit dhe kalibrimit sapo është publikuar, me përditësimet më të fundit sa i përket ndryshimeve në mjedisin laboratorik dhe praktikat e punës

Një standard i ri ndërkombëtar për të ulur aksidentet në miniera!

Nuk ka dyshim se minierat janë bërë më të sigurta gjatë viteve, por ato ende janë një nga vendet më të rrezikshme për të punuar. Shkaqet mund të jenë të shumta, nga pluhuri shpërthyes dhe gazrat toksikë deri në shëmbjen e tuneleve të minierave dhe pa

Legjislacioni në fushën e Ndërtimit dhe Standardet e Harmonizuara!

Në datën 31 Tetor 2017, në kuadër të projektit të BE për Infrastrukturën e Cilësisë në Vendet e Ballkanit Perëndimor u zhvillua në Beograd të Serbisë, workshop-i 7 mbi legjislacionin për produktet e ndërtimit (CPR) me fokus standardizimin dhe standar

Përdorimi i standardeve ISO të sistemit të menaxhimit është gjithmonë e në rritje!

Numri i çertifikatave të vlefshme për standardet e sistemit të menaxhimit ISO (MSS) është rritur 8% në 2016 krahasuar me 2015, sipas shifrave më të fundit të Sondazhit ISO

Mbledhja e Bordit Drejtues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS)

Bordi Drejtues i DPS mbajti mbledhjen e tij të dytë për vitin 2017 më datë 29 Shtator, në ambientet e DPS-së

Qytete të zgjuara e të qëndrueshme dhe komunitetet

Ditën e enjte 19 Tetor 2017 (09:00-16:15), Bruksel, Qendra e Kongresit Albert Borschette

Mblidhet Bordi Teknik i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS)

Bordi Teknik miraton Programin e Punës të Standardeve, për 6-mujorin e dytë 2017

Buletini informativ javor i MZHETTS!

DPS pasqyron publikimin e Buletinit informativ nga MZHETTS

DPS publikon Katalogun e Standardeve Shqiptare 2017

Katalogu i Standardeve Shqiptare është botimi më i rëndësishëm i vitit, lidhur me standardet, i cili siguron informacion mbi statusin e tyre deri në periudhën Mars 2017.

Aktivitet i CEN dhe CENELEC për Kontrollin e Energjisë!

CEN & CENELEC organizon një aktivitet në datën 19 Qershor 2017 në Brusksel

Aktivitete të planifikuara për periudhën Qershor- Korrik 2017!

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) pasqyron aktivitetet e saj për periudhën Qershor- Korrik 2017

Buletini informativ javor i MZHETTS!

DPS pasqyron publikimin e Buletinit informativ nga MZHETTS

Buletini informativ javor i MZHETTS!

DPS pasqyron publikimin e Buletinit informativ nga MZHETTS

Gëzuar Ditën Botërore të Ujit!

Më 22 Mars të çdo viti, njerëz në mbarë botën festojnë Ditën Botërore të Ujit

Dita e Standardeve: Mundësia për të zbuluar botën e Standardeve Europiane!

CEN dhe CENELEC do të organizojnë në Bruksel në datat 20 dhe 21 Prill 2017 një aktivitet mbi Ditën e Standardeve

Gëzuar Ditën Botërore e të Drejtave të Konsumatorit

Standardet e publikuara nga ISO, mund të ndihmojnë për ta bërë më të sigurtë këtë industri në rritje.

Rezultatet e auditit për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë së DPS

Në ambientet e DPS, u zhvillua Auditi i rinovimit të Certifikatës sipas standardit ISO 9001:2008