DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

News

Standardet ndërkombëtare në mbrojtje të jetës tuaj!

Standardet Ndërkombëtare të publikuara nga Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit (ISO), mbështesin objektivat për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë.

Hani një ëmbëlsirë dhe mos u pendoni!

Standardi siguron një metodë prove unike për mbarë Europën sa i përket aditivëve tek ëmbëlsirat, iniciuar nga një prodhues europian i zëvendësuesve të sheqerit.

Standardi SSH EN 16636 për Menaxhimin e Dëmtimeve nga brejtësit, insektet dhe mikro-organizmat e dëmshme

DPS ka adoptuar si Standard Shqiptar (SSH) standardin europian EN 16636, mbi Shërbimet e Menaxhimit të Dëmtimeve nga brejtësit, insektet, mikro-organizmat e dëmshme, etj.

Siguria e informacionit ndaj sulmeve kibernetike

Standardi më i ri i sapo publikuar nga ISO është një hap më tej sa i përket teknologjisë për mbrojtjen e informacionit

Udhëzues ndërkombëtar mbi Sigurinë e fëmijëve

Ky udhëzues nuk shërben vetëm për hartuesit e standardeve: agjensitë shtetërore, shoqatat e prodhuesëve dhe konsumatorit mund ta gjejnë veten e tyre.

Çfarë është zhvillimi i qëndrueshëm?

Zhvillimi i qëndrueshëm ka të bëjë me plotësimin e nevojave mjedisore, sociale dhe ekonomike të së tashmes pa kompromentuar ... .

Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit (ISO) dhe vendet në zhvillim

Standardet Ndërkombëtare sjellin përfitime teknologjike, ekonomike dhe shoqërore. Ato ndihmojnë për të harmonizuar specifikimet teknike të produkteve dhe shërbimeve duke e bërë industrinë më efikase

Standardi i ri ndërkombëtar në lidhje me Zhvillimin e qëndrueshëm në komunitete

Standardi i ri ndërkombëtar, ISO 37101 "Zhvillimi i qëndrueshëm në komunitete - Sistemi i menaxhimit për zhvillimin e qëndrueshëm"

Forumi i Ditës Botërore për Qytetet e Zgjuara (smart cities)

Forumi i Ditës Botërore për Qytetet e Zgjuara është organizuar nga IEC në bashkëpunim me ISO dhe ITU.

Standardet: Zgjidhja për Shërbimet Globale

Fuqia dhe potenciali i standardeve në sektorin e shërbimeve është tema e një fushate të re globale që ka ndërmarrë Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO)

Zhvillohet mbledhja e Bordit Teknik të DPS-s

Më 30 Qershor 2016, në ambientet e DPS-së, u mbajt takimi i radhës i Bordit Teknik, për 6 mujorin e dytë të vitit 2016.

Standardet e bëjnë jetën tonë më të sigurtë dhe më të thjeshtë

Standardet ndodhen kudo rreth nesh edhe pse ne shpesh nuk kemi njohuritë e mjaftueshme rreth tyre.

Forumi i Ditës Botërore për Qytetet e Zgjuara (smart cities)

Komisioni Ndërkombëtar për fushën e Elektroteknikës (IEC) organizon një aktivitet në datën 13 Korrik 2016, në Singapor të quajtur ‘Forumi i Ditës Botërore për Qytetet e Zgjuara’ (smart cities).

Dita e Standardeve: Mundësia për të zbuluar botën e Standardeve Europiane!

Dy Organizmat Europiane të Standardizimit CEN dhe CENELEC do të organizojnë në Qendrën e Manaxhimit të tyre në Bruksel, në datat 21 dhe 22 Shtator 2016, një aktivitet mbi Ditën e Standardeve me temë: “Mundësia juaj për të zbuluar botën e Standardeve

Qëndrueshmëria e Organeve Kombëtare të Standardizimit (NSB) Beograd 14-15 Qershor 2016

DSP mori pjesë në Konferencën e 5të Ballkanike të Standardizimit.

Falë standardeve, shërbimet tani ofrohen me një ‘buzëqeshje’

Me zhvillimin që ka marrë sektori i shërbimit, si sektori më i madh punëdhënës dhe gjeneruesi i Prodhimit të Brendshëm Bruto (GDP) në mbarë botën, duke tejkaluar dukshëm sektorin industrial, standardet në fushën e shërbimit asnjëherë nuk kanë qënë më

Gjendja aktuale e Eurokodeve në Rajonin e Ballkanit

DPS mori pjesë në takimin në Shkup, Maqedoni - 9 Qershor 2016

Takimi Vjetor i 12-të Evropian i Standardizimit (CEN dhe CENELEC)

Në datat 7-8 Qershor 2016, në Shkup të Republikës së Maqedonisë, u zhvillua Takimi Vjetor Evropian i Standardizimit, organizuar nga CEN