DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

News

Çfarë është zhvillimi i qëndrueshëm?

Zhvillimi i qëndrueshëm ka të bëjë me plotësimin e nevojave mjedisore, sociale dhe ekonomike të së tashmes pa kompromentuar ... .

Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit (ISO) dhe vendet në zhvillim

Standardet Ndërkombëtare sjellin përfitime teknologjike, ekonomike dhe shoqërore. Ato ndihmojnë për të harmonizuar specifikimet teknike të produkteve dhe shërbimeve duke e bërë industrinë më efikase

Standardi i ri ndërkombëtar në lidhje me Zhvillimin e qëndrueshëm në komunitete

Standardi i ri ndërkombëtar, ISO 37101 "Zhvillimi i qëndrueshëm në komunitete - Sistemi i menaxhimit për zhvillimin e qëndrueshëm"

Forumi i Ditës Botërore për Qytetet e Zgjuara (smart cities)

Forumi i Ditës Botërore për Qytetet e Zgjuara është organizuar nga IEC në bashkëpunim me ISO dhe ITU.

Standardet: Zgjidhja për Shërbimet Globale

Fuqia dhe potenciali i standardeve në sektorin e shërbimeve është tema e një fushate të re globale që ka ndërmarrë Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin (ISO)

Zhvillohet mbledhja e Bordit Teknik të DPS-s

Më 30 Qershor 2016, në ambientet e DPS-së, u mbajt takimi i radhës i Bordit Teknik, për 6 mujorin e dytë të vitit 2016.

Standardet e bëjnë jetën tonë më të sigurtë dhe më të thjeshtë

Standardet ndodhen kudo rreth nesh edhe pse ne shpesh nuk kemi njohuritë e mjaftueshme rreth tyre.

Forumi i Ditës Botërore për Qytetet e Zgjuara (smart cities)

Komisioni Ndërkombëtar për fushën e Elektroteknikës (IEC) organizon një aktivitet në datën 13 Korrik 2016, në Singapor të quajtur ‘Forumi i Ditës Botërore për Qytetet e Zgjuara’ (smart cities).

Dita e Standardeve: Mundësia për të zbuluar botën e Standardeve Europiane!

Dy Organizmat Europiane të Standardizimit CEN dhe CENELEC do të organizojnë në Qendrën e Manaxhimit të tyre në Bruksel, në datat 21 dhe 22 Shtator 2016, një aktivitet mbi Ditën e Standardeve me temë: “Mundësia juaj për të zbuluar botën e Standardeve

Qëndrueshmëria e Organeve Kombëtare të Standardizimit (NSB) Beograd 14-15 Qershor 2016

DSP mori pjesë në Konferencën e 5të Ballkanike të Standardizimit.

Falë standardeve, shërbimet tani ofrohen me një ‘buzëqeshje’

Me zhvillimin që ka marrë sektori i shërbimit, si sektori më i madh punëdhënës dhe gjeneruesi i Prodhimit të Brendshëm Bruto (GDP) në mbarë botën, duke tejkaluar dukshëm sektorin industrial, standardet në fushën e shërbimit asnjëherë nuk kanë qënë më

Gjendja aktuale e Eurokodeve në Rajonin e Ballkanit

DPS mori pjesë në takimin në Shkup, Maqedoni - 9 Qershor 2016

Takimi Vjetor i 12-të Evropian i Standardizimit (CEN dhe CENELEC)

Në datat 7-8 Qershor 2016, në Shkup të Republikës së Maqedonisë, u zhvillua Takimi Vjetor Evropian i Standardizimit, organizuar nga CEN

Organizata të sigurta dhe të mbrojtura ndaj sulmeve kibernetike

Sulmet kibernetike janë rreziqet me te mëdha që një organizatë mund të përballet. Të kësh standarde dhe sisteme për të mbajtur informacion të sigurtë nuk ka qenë kurrë më e rëndësishme se në botën e sotme dixhitale

Qëndrueshmëria Financiare e Organeve Kombëtare të Standardizimit (NSB)

DPS mori pjesë në workshop-in e zhvilluar në Shkup, dt. 06.06.2016 me temë: “Qëndrueshmëria Financiare e Organeve Kombëtare të Standardizimit (NSB

Ka filluar shpërndarja e Katalogut të Standardeve Shqiptare 2016

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) ka publikuar Katalogun e Standardeve Shqiptare 2016. Katalogu, është botimi më i rëndësishëm i vitit, lidhur me standardet, i cili siguron informacion mbi statusin e tyre deri në periudhën Mars 2016.

Katalogu i Standardeve Shqiptare 2016

Katalogu i Standardeve Shqiptare 2016, është botimi më i rëndësishëm i vitit, lidhur me standardet Shqiptare të publikuara nga DPS, i cili siguron informacion mbi statusin e tyre...

Mbajtja nën kontroll e rrezatimit radioaktiv

Çdo njëri prej nesh është i ekspozuar ndaj rrezatimit jonizues në përditshmërinë e tij.