DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

News

Trajtimi i ujërave të zeza për përdorim në bujqësi nëpërmjet standardeve ndërkombëtare

Trajtimi i duhur i ujërave të zeza është një burim ideal për të zëvendësuar përdorimin e ujërave të ëmbla në bujqësi

"Qytetet e zgjuara - smart cities" - #mysmartcity

Standardet Ndërkombëtare kanë ndikim pozitiv mbi një gamë gjithnjë e më të gjerë të mallrave të konsumit dhe shërbimeve ndaj konsumatorit.

Si standardet ISO mbrojnë dhe i shërbejnë konsumatorëve

Standardet Ndërkombëtare kanë ndikim pozitiv mbi një gamë gjithnjë e më të gjerë të mallrave të konsumit dhe shërbimeve ndaj konsumatorit.

Dokumenti i ri teknik ISO ndihmon në vlerësimin e sigurisë në punë

Çdo vit, rreth 2.78 milion njerëz në botë humbasin jetën nga aksidentet në punë.

DPS merr pjesë në takimin për Eurokodet

“Përpunimi i hartave mbi fenomenet klimaterike dhe sizmike në projektimet strukturore për vendet jo anëtare me të drejta të plota në BE në Rajonin e Ballkanit”.

Notifikim në kuadër të CEFTA-s

Në kuadrin e detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja CEFTA, nga Instituti për Standardizim i Serbisë njoftohemi se po përgatitet 1 standard puro serb.

Si matet performanca e qyteteve të zgjuara (smart cities)?

Artikull mbi mënyrën e matjes së performancës së qyteteve të zgjuara (smart cities), standardi ISO/TS 37151

ISO publikon standardin ndërkombëtar ISO 13065, rreth bioenergjisë

Standardi i ri ISO 13065 "Kriteret e qëndrueshmërisë për bioenergjinë", ndihmon në qëndrueshmërinë e produkteve dhe proceseve të lidhura me bioenergjinë

Dita Botërore e Standardeve - Tweetchat mbi “Standardet dhe Tregun Unik Europian"

CEN dhe CENELEC së bashku me ETSI do të organizojnë një bisedë në Twitter me temë “Standardet dhe Tregu Unik Europian”.

ISO do të publikojë standardin e rishikuar ISO 14001

Ka përfunduar faza e rishikimit të një prej standardeve më të zbatuara në botë për menaxhimin e mjedisit. Ky rishikim konsiston në përmirësime kyçe të versionit të mëparshëm të standardit që e bëjnë atë të përshtatshëm për sfidat e së ardhmes.

Së shpejti do kemi ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2015

Pas përfundimit të fazës së rishikimit, ISO do të publikojë në Shtator 2015-ës standardet ISO 9001 dhe ISO 14001.

Menaxhimi i shpërndarjes së ujit në situata emergjente

Në rastet e fatkeqësive/thatësirave, uji, burimi më themelor e vendimtar për mbijetesën tonë, mund të rrezikohet.

Standarde të reja Evropiane për Kontrollin e Konsumit të Energjisë

Është publikuar seria e standardeve, EN 16247, mbi mënyrën se si të kryhen kontrollet e energjisë.

Standardi i ri ndërkombëtar çon përpara Çertifikimin e Sistemeve të Menaxhimit

Një artikull mbi standardin e ri ndërkombëtar ISO/IEC 17021-1:2015, Vlerësimi i konformitetit – Kërkesat për ... .

Inovacioni dhe standardet – a ka një kundërshti?

Një artikull mbi rolin e inovacionit në zhvillimet shoqërore dhe roli i standardeve në mbështetje të tij.

Marrja e feedback-ut nga klienti

DPS ka krijuar një pyetësor për të marrë informacion mbi perceptimin tuaj në lidhje me shërbimet që ofron.

Takim me studentë të Akademisë Profesionale të Biznesit

Më datën 8 Qershor 2015, DPS ka zhvilluar një takim me studentë nga Akademia Profesionale e Biznesit.

Po përgatitet një standard ndërkombëtar kundër mitmarrjes

Po punohet për hartimin e një standardi mbi sistemet e menaxhimit kundër mitmarrjes.