DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Aktivitete

Shtojca I e Buletinit Nr. 97

Buletini Nr. 97 për periudhën Tetor - Dhjetor 2023

Buletini Nr. 96 për periudhën Korrik - Shtator 2023

Buletini Nr. 95 për periudhën Prill - Qershor 2023

DPS ka publikuar Buletinin Nr. 94 për periudhën Janar – Mars 2023

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS), ka publikuar Shtojcën e Buletinit Nr. 93

DPS ka publikuar Buletinin Nr. 93 për periudhën Tetor - Dhjetor 2022

Fushata e ndërgjegjësimit mbi Infrastrukturën e Cilësisë në qytetin e Vlorës

Në 12 dhe 13 Janar 2023, në kuadër të kalendarit të aktiviteteve promovuese të miratuara nga MFE, në qytetin e Vlorës u zhvillua aktiviteti ndërgjegjësues dhe promovues mbi rolin dhe rëndësinë e standardeve në infrastrukturën e cilësisë.

Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit dhe Institutit për Standardizim të Republikës së Maqedonisë së Veriut (ISRSM)

![](/images/upload/img/topic.png) Në Tiranë, me ftesë të Drejtorit të Përgjithshëm të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit të Republikës së Shqipërisë (DPS), z. Riza Hasanaj u nënshkrua një memorandum bashkëpunimi mes DPS dhe ISRSM.

Ndalet në Korçë fushata e ndërgjegjësimit mbi infrastrukturën e cilësisë

Në datat 8 dhe 9 Qershor, u zhvillua në qytetin e Korçës aktiviteti ndërgjegjësues dhe promovues mbi rolin dhe rëndësinë e standardeve në infrastrukturën e cilësisë.

Nis fushata e ndërgjegjësimit në infrastrukturën e cilësisë

Përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS), Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit (DPA) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë (DPM) morën pjesë në këtë aktivitet ndërgjegjësues

Një erë e re për shëndetin mendor në punë

Pandemia COVID-19 ka ndikuar në shëndetin emocional dhe mendor të punonjësve. Ajo ka sjellë pasoja negative, por edhe gjithashtu ka stimuluar ndryshime pozitive në tregun e punës.

DPS publikon Buletinin Nr. 90

DPS ka publikuar Buletinin e Standardeve për periudhën Janar-Mars 2022. Informacion rreth standardeve të publikuara dhe të shfuqizuara gjatë kësaj periudhe.

DPS ka publikuar formularët e vlerësimit të klientit

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) është Institucion publik i certifikuar sipas standardit SSH EN ISO 9001:2015 “Sistemet e menaxhimit të cilësisë – Kërkesat”.

Mbledhja e Bordit Drejtues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS)

Bordi Drejtues (BD) i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS), mbajti mbledhjen e tij sot, më datë 6 Prill 2022.

DPS publikon Buletinin Nr. 88

DPS ka publikuar Buletinin e Standardeve për periudhën Korrik-Shtator 2021. Informacion rreth standardeve të publikuara dhe të shfuqizuara gjatë kësaj periudhe.

DPS publikon Buletinin Nr. 87

DPS ka publikuar Buletinin e Standardeve për periudhën Prill - Qershor 2021. Informacion rreth standardeve të publikuara dhe të shfuqizuara gjatë kësaj periudhe.

Takimi i përbashkët pune DPS-AKS

Në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit u zhvillua një takim 2 ditor, 21-22 Qershor 2021, me përfaqësues të Agjencisë Kosovare për Standardizim dhe DPS, sipas agjendës së rënë dakord më herët.