DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Hartimi i Standardeve Shqiptare

Standardet shqiptare (dhe dokumentet e lidhura me to) mund të jenë standarde kombëtare ose mund të jenë miratime të standardeve ndërkombëtare, evropiane ose të tjera rajonale dhe dokumenteve të lidhura me to, si dhe standarde kombëtare dhe dokumente të ngjashme të vendeve të tjera në përputhje me marrëveshjet e nënshkruara me organet kombëtare të standardizimit të vendeve të tjera.

Standardet shqiptare janë hartuar dhe publikuar në lidhje me parimet dhe rregullat e vendosura nga organizatat ndërkombëtare dhe evropiane për standardizimin. Këto parime dhe rregulla u zëvendësuan me rregullat e brendshme të DPS dhe u rregulluan në njërën anë me mundësitë e ofruara në rregulloret kombëtare dhe në anën tjetër të modifikuar nga përvoja e gjerë dhe praktika e mirë në fushën kombëtare të standardizimit.

Procedura e hartimit dhe publikimit të standardeve shqiptare përbëhet nga disa faza:

Faza e projektit

Faza e propozimit

Faza e komitetit

Faza e draftit

Faza e kërkimit

Faza përfundimtare e drafteve

Faza e publikimit