DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Postera

Më poshtë jepen posterat me tematikë dhe postera të Ditëve Botërore me tematikë ndërkombëtare:

Janë publikuar posterat me temat:

- “Të jetojmë me standarde shqiptare” http://192.168.1.147/images/upload/img/pdf_button.png

- “Si të marrim pjesë në procesin e standardizimit” http://192.168.1.147/images/upload/img/pdf_button.png

Postera - Dita Botërore e Standardeve

- 2013 - “Standardet Ndërkombëtare sjellin ndryshime pozitive” http://192.168.1.147/images/upload/img/pdf_button.png

- 2011 - “Krijojmë MIRËBESIM në kontekst global” http://192.168.1.147/images/upload/img/pdf_button.png

- 2010 - “Të gjithë përfitojmë nga standardet” http://192.168.1.147/images/upload/img/pdf_button.png