DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Notifikime në CEFTA

VITI 2020

 1. Standardi Kosovar: "Projekt rregullore lidhur me shishet si kontenierë matës"

2. Standardi puro Serb: "Rregullore për sistemet e matjes së karburanteve të gazit të kompresuar për automjete"

3. Standardi puro Serb: "Rregullore për homologimin"

4. Standardi puro Serb: "Rregullore mbi kontrollin e llojit të municionit dhe testimit të armëve të zjarrit të çaktivizuara"

5. Standardi puro Serb:"Rregullore mbi kërkesat teknike të elementeve të sistemeve të tubacioneve plastike për ujin"

6. Standardi Kosovar: "Për caktimin e kushteve për vendosjen e produkteve për shtrim nga betoni në treg"

VITI 2019

 1. Standardi puro Serb: "Rregullore mbi kërkesat teknike të shtesave për beton, llaç dhe kabllot parandemëse"

 2. Standardi puro Serb: "Rregullore mbi cilësinë e mishit dhe produkteve të tjera të mishit"

 3. Standardi puro Serb: "Draft ligj mbi metrologjinë"

 4. Standardi puro Serb: "Rregullore mbi strukturat ndërtimore"

 5. Standardi puro Serb: "Rregullore mbi mbledhjen e taksave elektronike"

 6. Standardi puro Serb: "Rregullore mbi kërkesat teknike të biokarburanteve dhe biolikuideve"

 7. Standardi puro Serb: "Rregullore mbi kërkesat teknike për disa lloje mbetjesh që nuk konsiderohen më mbetje"

 8. Standardi puro Serb: "Rregullore mbi sigurinë e lodrave"

 9. Standardi puro Serb: "Rregullore për disa ndryshime në kërkesat teknike të anijeve të lundrimit të brendshëm"

 10. Standardi puro Serb: "Rregullore për kërkesat teknike për sistemet e dyshemeve me rreze dhe blloqe"

 11. Standardi puro Serb: "Rregullore mbi kërkesat teknike për pllakat dhe pajisjet për mbulimin e çative"

 12. Standardi puro Serb: "Rregullore mbi kërkesat teknike për pllakat e qeramikës"

 13. Standardi puro Serb: "Rregullore mbi kërkesat teknike të agregatëve të gurit dhe shkëmbit për beton"

 14. Standardi puro Serb: "Rregullore mbi instrumentat matëse të proteinave për drithërat dhe farat vajore"

 15. Standardi puro Serb: "Rregullore për instrumentat matëse të forcës së frenimit të automjeteve motorike"

 16. Standardi puro Serb: "Rregullore për disa shtesa në rregulloren për etiketimin e produketeve të tekstilit"