DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Standardet shqiptare

Çfarë bëjnë standardet për ju?

Standardet inkurajojnë rritjen e ekonomisë;

Standardet janë mjete në duart e prodhuesve për të zbatuar legjislacionin;

Standardet inkurajojnë rritjen e konkurencës;

Standardet lehtësojnë tregtinë duke eliminuar pengesat teknike në tregti;

Standardet sigurojnë nivelin e duhur ekologjik, qëndrueshmërinë dhe ruajtjen e mjedisit.