DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

Postera

Më poshtë jepen posterat me tematikë dhe postera të Ditëve Botërore me tematikë ndërkombëtare:

Janë publikuar posterat me temat:

- “Të jetojmë me standarde shqiptare” http://192.168.1.147/images/upload/img/pdf_button.png

- “Si të marrim pjesë në procesin e standardizimit” http://192.168.1.147/images/upload/img/pdf_button.png

Postera - Dita Botërore e Standardeve

- 2013 - “Standardet Ndërkombëtare sjellin ndryshime pozitive” http://192.168.1.147/images/upload/img/pdf_button.png

- 2011 - “Krijojmë MIRËBESIM në kontekst global” http://192.168.1.147/images/upload/img/pdf_button.png

- 2010 - “Të gjithë përfitojmë nga standardet” http://192.168.1.147/images/upload/img/pdf_button.png

- 2009 - “Trajtimi i ndryshimeve klimaterike përmes standardeve”

- 2008 - “Ndërtesa të forta e të qëndrueshme”

- 2007 - “Kontributi i standardeve dhe qytetarëve në shoqëri”