DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Phone: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Address: Address: "Reshit Collaku" Str., (nearby ILDKPKI, VI floor), Po.Box 98, Tiranë - Albania
Main menu

News

DPS published the Standards Bulletin Annex No. 97

DPS published the Standards Bulletin No.97 for the period October - December 2023

DPS published the Standards Bulletin No.96 for the period July - September 2023

DPS published the Standards Bulletin No.95 for the period April- June 2023

DPS published the Standards Bulletin No.94 for the period April- June 2023

DPS published the Standards Bulletin Annex No. 93

DPS published the Standards Bulletin No.93 for the period October - December 2022

Fushata e ndërgjegjësimit mbi Infrastrukturën e Cilësisë në qytetin e Vlorës

Në 12 dhe 13 Janar 2023, në kuadër të kalendarit të aktiviteteve promovuese të miratuara nga MFE, në qytetin e Vlorës u zhvillua aktiviteti ndërgjegjësues dhe promovues mbi rolin dhe rëndësinë e standardeve në infrastrukturën e cilësisë.

Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit dhe Institutit për Standardizim të Republikës së Maqedonisë së Veriut (ISRSM)

Në Tiranë, me ftesë të Drejtorit të Përgjithshëm të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit të Republikës së Shqipërisë (DPS), z. Riza Hasanaj u nënshkrua një memorandum bashkëpunimi mes DPS dhe ISRSM.

Ndalet në Korçë fushata e ndërgjegjësimit mbi infrastrukturën e cilësisë

Në datat 8 dhe 9 Qershor, u zhvillua në qytetin e Korçës aktiviteti ndërgjegjësues dhe promovues mbi rolin dhe rëndësinë e standardeve në infrastrukturën e cilësisë.

Nis fushata e ndërgjegjësimit në infrastrukturën e cilësisë

Përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS), Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit (DPA) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë (DPM) morën pjesë në këtë aktivitet ndërgjegjësues

Një erë e re për shëndetin mendor në punë

Pandemia COVID-19 ka ndikuar në shëndetin emocional dhe mendor të punonjësve. Ajo ka sjellë pasoja negative, por edhe gjithashtu ka stimuluar ndryshime pozitive në tregun e punës.

DPS publikon Buletinin Nr. 90

DPS ka publikuar Buletinin e Standardeve për periudhën Janar-Mars 2022. Informacion rreth standardeve të publikuara dhe të shfuqizuara gjatë kësaj periudhe.

DPS has published customer evaluation forms

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) është Institucion publik i certifikuar sipas standardit SSH EN ISO 9001:2015 “Sistemet e menaxhimit të cilësisë – Kërkesat”.

Mbledhja e Bordit Drejtues të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS)

Bordi Drejtues (BD) i Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS), mbajti mbledhjen e tij sot, më datë 6 Prill 2022.

DPS publikon Buletinin Nr. 88

DPS ka publikuar Buletinin e Standardeve për periudhën Korrik-Shtator 2021. Informacion rreth standardeve të publikuara dhe të shfuqizuara gjatë kësaj periudhe.

DPS published the Bulletin No. 87

DPS published the Standards Bulletin for the period April - June 2021. Information about the standards published and repealed during this period.

Takimi i përbashkët pune DPS-AKS

Në ambientet e DPS u zhvillua një takim 2 ditor, 21-22 Qershor 2021, me përfaqësues të AKS dhe përfaqësues të DPS, sipas agjendës së rënë dakord më herët, përfaqësuesit e AKS dhe DPS.