DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prSSH ISO 37159:2019

Infrastruktura territoriale të zgjuara të komunitetit - Transport inteligjent për tranzit të shpejtë brenda dhe ndërmjet zonave të qyteteve të mëdha dhe zonave përreth tyre

Smart community infrastructures — Smart transportation for rapid transit in and between large city zones and their surrounding areas

General information

40.20     13 maj 2022

DPS

International Standard

03.220.01     13.020.20  

Scope

Ky dokument specifikon një procedurë për organizimin e transportit inteligjent që mundëson udhëtime njëditore të qytetarëve midis qyteteve dhe në një zonë të madhe të qytetit, duke përfshirë zonat përreth tij, dhe përcjell një numër të madh njerëzish në një frekuencë të lartë në një kohë të shkurtër në distanca të larta. deri në 1000 km.

Transporti inteligjent synon të promovojë punën politike dhe ekonomike dhe të stimulojë aktivitetin e biznesit duke u ofruar qytetarëve një mënyrë udhëtimi për të përfunduar një udhëtim kthimi nga shtëpia ose vendi i tyre i punës në destinacione jashtë qyteteve të tyre në të njëjtën ditë. Megjithatë, ky dokument nuk përcakton një procedurë për ndërtimin e objekteve të transportit inteligjent.

SHËNIM: "Udhëtim njëditor" nënkupton udhëtimin nga një origjinë në një destinacion dhe kthim në origjinë në të njëjtën ditë. Qëllimi i një udhëtimi të tillë është jashtë objektit të këtij dokumenti.

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prSSH ISO 37159:2019
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks
13 maj 2022

Related project

Adopted from ISO 37159:2019

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login