DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Struktura dhe klasat e pagave të punonjësve

Organet drejtuese të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit (DPS) janë Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm. Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit ka gjithsej 15 punonjës. Në planin administrativ DPS-ja drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm dhe në varësi të tij janë 15 persona të organizuar në dy drejtori dhe katër sektorë:

- Drejtor i Përgjithshëm

- Drejtoria e Standardeve

Sektori CEN/ISO

Sektori CENELEC/IEC

- Drejtoria e Çështjeve Ligjore dhe Marrëdhënieve me Palët

Sektori i Pikës së Referimit në OBT, Shitjes së Standardeve dhe Shërbimeve

Sektori i Promovimit dhe Marketingut