DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Lidhje

KOMBËTARË

MEKI - Ministria e Ekonomisë Kulturës dhe Inovacionit www.ekonomia.gov.al

MIE - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë www.infrastruktura.gov.al

MBZHR - Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural www.bujqesia.gov.al

MEPJ - Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme www.punetejashtme.gov.al

MMS - Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes www.sipermarrja.gov.al

DPM - Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë www.dpm.gov.al

DPA - Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit www.dpa.gov.al

UPT - Universiteti Politeknik i Tiranës www.upt.al

NDËRKOMBËTARË

CEN - Komiteti Evropian për Standardizim www.cen.eu

CENELEC - Komiteti Evropian i Elektroteknikës për Standardizim www.cenelec.eu

ISO - Organizata Ndërkombëtare për Standardizim www.iso.ch

IEC - Komisioni Ndërkombëtar i Elektroteknikës www.iec.ch

CEN dhe CENELEC - Standardizimi Evropian www.cencenelec.eu

ETSI - Instituti Evropian i Standardeve të Telekomunikacionit www.etsi.org

OBT - Organizata Botërore e Tregtisë www.wto.org

CEFTA - Marrëveshje e Tregtisë së Lirë midis Vendeve të Evropës Qëndrore www.cefta.int

ITU - Unioni Ndërkombëtari i Telekomunikacionit www.itu.int