DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS ka publikuar standardin SSH EN 13451-11:2022 "Pajisje për pishina - Pjesa 11: Kërkesat specifike të sigurisë dhe metodat e provës për dyshemetë e lëvizshme të pishinave dhe pjesët mbrojtëse të lëvizshme të instaluara në pishina për përdorim publike"

Ky standard përcakton kërkesat e sigurisë dhe mjetet e verifikimit të tyre për projektimin dhe ndërtimin e dyshemeve të lëvizshme të pishinave dhe pjesëve mbrojtëse të lëvizshme për përdorim në pishinat e klasifikuara siç specifikohet në standardet EN 15288-1 dhe EN 15288-2.