DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

Parimet bazë të standardizimit

Procesi i standardizimit bazohet mbi parimet e mëposhtme:

Standardet janë dokumente teknike, vullnetare;

Përgatiten me propozimin e palëve të interesuara, pjesëmarrës ose jo në Komitetet Teknike të DPS;

Miratohen me konsensus nga Komitetet Teknike të DPS dhe ratifikohen nga DPS;

Procesi i hartimit të standardeve është publik dhe transparent;

Bazohen në rezultatet e zhvillimit bashkëkohor të teknologjisë;

Vihen në dispozicion të kujtdo.