DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prSSH HD 60364-7-710:2021

Instalimet elektrike të tensionit të ulët - Pjesa 7-710: Kërkesat për instalime ose vendndodhje të veçanta - Vende mjekësore

Low-voltage electrical installations - Part 7-710: Requirements for special installations or locations - Medical locations

General information

40.20     3 shk 2023

40.60    4 maj 2023

DPS

DPS/KT 6

Harmonization Document

29.020     91.140.50  

Scope

Kërkesat e veçanta të kësaj pjese të IEC 60364 zbatohen për instalimet elektrike në vendet mjekësore në mënyrë që të ofrojnë sigurinë e pacientëve dhe personelit mjekësor. Këto kërkesa i referohen: - spitaleve dhe klinikave ose institucioneve ekuivalente (duke përfshirë vendndodhjet ekuivalente të transportueshme dhe të lëvizshme); të cilat, sipas vlerësimit (710.30), mund të përfshijnë edhe: - sanatoriume dhe klinika shëndetësore; - lokacione të dedikuara në shtëpitë për të moshuarit dhe shtëpitë e të moshuarve, ku pacientët marrin kujdes mjekësor; - qendrat mjekësore, klinikat dhe departamentet ambulatore, repartet e viktimave; - institucione të tjera ambulatore (industriale, sportive dhe të tjera); - praktikat mjekësore dhe dentare; - dhoma të dedikuara mjekësore në vendin e punës; - vende të tjera ku përdoren pajisjet elektrike mjekësore; - klinikat veterinare; - dhoma në instalimet ekzistuese ku ndodh një ndryshim i përdorimit për aplikime mjekësore. Kjo listë nuk është shteruese. Kërkesat e këtij dokumenti nuk zbatohen për pajisjet ME ose sistemet ME. SHËNIM 1 Pajisjet mjekësore ME dhe sistemet ME mbulohen nga IEC 60601 (të gjitha pjesët). SHËNIM 2 Në SHBA zbatohen kërkesat e NFPA 70®, National Electrical Code® në përgjithësi dhe specifikisht neni 517 (Objektet e kujdesit shëndetësor).

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prSSH HD 60364-7-710:2021
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks
3 shk 2023

Related project

Adopted from HD 60364-7-710:2021 IDENTICAL

Adopted from IEC 60364-7-710:2021 ED2

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login