DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN 455-2:2015

Doreza mjekësore njëpërdorimëshe - Pjesa 2: Kërkesat dhe testimi për vetitë fizike

Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties
27 nën 2015

General information

60.60     27 nën 2015

DPS

DPS/KT 205

European Norm

11.140  

Scope

Ky Standard Evropian përcakton kërkesat dhe metoda prove për vetitë fizike të dorezave mjekësore njëpërdorimëshe (ku përfshihen dorezat kirurgjikale dhe doreza të cilat përdoren në procedurën e ekzaminimit), me qëllim që të ofrojnë një siguri dhe një mbrojtje në nivel sa më të përshtatshëm nga kontaminimi për të dyja palët si për pacientin, dhe përdoruesin. Ky Standard nuk përcakton përmasat e një sasie të konsiderueshme (sasi të mëdha). Është tërhequr një vëmëndje e veçantë në lidhje me vështirësitë që mund të hasen me shpërndarjen dhe kontrollin e sasive shumë të mëdha. Shuma e rekomandueshme maksimale për prodhimin e tyre është 500 000.

Related directives

Directives related to this standards.

93/42/EEC

Pajisje Mjekësore

Life cycle

PREVIOUSLY

Replaces
SSH EN 455-2:2009+A2:2013

NOW

PUBLISHED
SSH EN 455-2:2015
60.60 Standard published
27 nën 2015

Related project

Adopted from EN 455-2:2015

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login