DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prSSH EN ISO 8586:2023

Analizat shqisore - Udhëzime të përgjithshme për përzgjedhjen, trajnimin, dhe monitorimin e vlerësuesve të përzgjedhur dhe vlerësuesit ekspertë të analizës organoshqisore

Sensory analysis - Selection and training of sensory assessors (ISO 8586:2023)

General information

40.20     9 maj 2024

40.60    10 maj 2024

DPS

DPS/KT 360

European Norm

03.100.30     67.240  

Scope

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prSSH EN ISO 8586:2023
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks
9 maj 2024

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login