DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prDS CEN/TR 17674:2021

Produktet me bazë biologjike - Përdorimi i raporteve të qëndrueshme të izotopeve të karbonit, hidrogjenit, oksigjenit dhe azotit si mjete për verifikimin e origjinës së lëndës fillestare me bazë biologjike dhe karakteristikat e proceseve të prodhimit - Pasqyra e aplikacioneve ekzistuese përkatëse

Bio-based products- Use of stable isotope ratios of Carbon, Hydrogen, Oxygen and Nitrogen as tools for verification of the origin of bio-based feedstock and characteristics of production processes - Overview of relevant existing applications

General information

40.20     9 maj 2024

40.60    10 maj 2024

DPS

DPS/KT 360

Technical Report

13.020.55     71.040.40  

Scope

The stable isotope ratios of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen can be used to obtain information about the origin of bio-based feedstock and characteristics of production processes of bio-based products. However, no or limited attention for the use of the elements nitrogen and sulphur is given in this document due to the fact that these applications are not yet available.
This Technical Report provides an overview of existing applications of isotope ratio analysis of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen that are relevant to the analysis of bio-based feedstocks, products and production processes

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prDS CEN/TR 17674:2021
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks
9 maj 2024

Related project

Adopted from CEN/TR 17674:2021

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login