DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN 50289-1-2:2023

Kabllot e komunikimit - Specifikimet për metodat e provës - Pjesa 1 - 2: Metodat e provës elektrike - Rezistenca D.C.

Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-2: Electrical test methods - DC resistance

General information

60.60     16 maj 2024

95.99   

DPS

DPS/KT 3

European Norm

33.120.20  

Scope

Kjo Pjesë 1-2 e EN 50289 detajon metodat e provës për të përcaktuar karakteristikat e rezistencës DC të përçuesve të kabllove të përdorur në sistemet e komunikimit analog dhe dixhital. Këto karakteristika përshkruhen nga rezistenca e përcjellësit, rezistenca e lakut dhe çekuilibri i rezistencës. Ai duhet lexuar në lidhje me Pjesën 1-1 të EN 50289, e cila përmban dispozita thelbësore për zbatimin e tij.

Life cycle

PREVIOUSLY

Replaces
SSH EN 50289-1-2:2001

NOW

PUBLISHED
SSH EN 50289-1-2:2023
60.60 Standard published
16 maj 2024

Related project

Adopted from prEN 50289-1-2

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login