DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS/KT 3

Materiale elektrike dhe elektronike

Aktiv

Committee

Fatmir Hoxha

Anita Reci

Anita.Reci@dps.gov.al

Scope

Fusha e këtij KT është adoptimi i standardeve evropiane dhe ndërkombëtare të CENELEC/IEC në lidhje me përkufizimin e materialeve elektrike dhe elektronike si dhe përdorimi i tyre në montime të ndryshme, duke adoptuar standarde që japin informacion rreth tipeve të materialeve dhe informacione të tjera te nevojshme për përdoruesit e këtyre standardeve; kryesisht prodhues, konsumator, organizata qeveritare dhe ispektoriate teknike, standarde që lidhen me përdorimin e këtyre materialeve të marra më vete, si dhe përdorimi i tyre në pajisje të cilat përdoren gjerësisht, në të gjitha fushat e jetës si dhe dhe efektet e tyre tek përdoruesit dhe ndikimi i tyre në mjedisin rrethues etj. Aspektet elektrike dhe elektronike të materialeve, kufinjtë, përdorimet dhe kufizimet janë brenda fushëveprimit të këtij KT.

Facts and digits

97

New projects

3218

Published standards

0

Meetings

2

Members

Relation to mirrors committee

Tempore non accusantium architecto. Ab animi eligendi consectetur aut sed. Unde blanditiis quod ut voluptatem voluptatem velit sit. Debitis impedit et ut hic dolorem non. Et culpa officia magnam totam alias. Autem nihil totam similique laborum id. Iure aut eligendi sequi quia dolorem distinctio. Eos rerum qui libero voluptatem hic vel ut. Ea odio et impedit natus est.

CLC/SR 112


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 112


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 8X


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 8X


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 55


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 55


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 94


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 94


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 86A


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 86A


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 213


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 213


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 56


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 56


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 94


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 94


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 15


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 15


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 23


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 23


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 28


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 28


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 46X


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 46X


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 20


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 20


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 120


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 120


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 23H


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 23H


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 34


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 34


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 32A


Origjina: CEN
O member from 7 korr 2021

CLC/SR 32A


Origjina: CEN

O member from 7 korr 2021