DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS/KT 3

Materiale elektrike dhe elektronike

Aktiv

Committee

Fatmir Hoxha

Indrit Halebi

+355 69 574 3334

Indrit.Halebi@dps.gov.al

Public documents

Scope

Fusha e këtij Komiteti Tekik (KT) është adoptimi i standardeve evropiane (CENELEC) dhe ndërkombëtare (IEC), si dhe dokumenteve evropiane dhe ndërkombëtare të standardizimit si Standarde Shqiptare (SSH) dhe Dokumente Shqiptare të Standardizimit (DS), në lidhje me përkufizimin e materialeve elektrike dhe elektronike si dhe përdorimi i tyre në montime të ndryshme. Fushëveprimi i këtij KT-je shtrihet në grupin e standardeve për Aksesorët elektrik, Reletë, Prizat, Spinat, Siguresat në miniaturë, Siguresat e tensionit të lartë, Telat e avolxhimit, Fibrat optike dhe kabllot me fibra optike, Kabllot e komunikimit, Kabllot elektrikë, Çiftuesit e aparateve, Materiale ndriçimi, Komponentët pasivë si dhe Sistemet e menaxhimit të kabllove, Sisteme me fibra optike dhe pajisje aktive, Sistemet e Ruajtjes së Energjisë Elektrike, duke adoptuar:

  • standarde që japin informacion rreth përkufizimeve, terminologjisë, përdorimit, performancës, mirëmbajtjes, përmirësimit, udhëzimeve për përdorim, metodave të provave, kërkesave të sigurisë dhe informacione të tjera të nevojshme për përdoruesit e këtyre standardeve; kryesisht prodhues, konsumator, institucione shtetërore dhe inspektorate teknike, akademi, laboratorë etj;

  • standarde që lidhen me përdorimin e këtyre materialeve të marra më vete, si dhe përdorimi i tyre në pajisje/montime të përdorura në të gjitha fushat e jetës (industri, shëndetësi, energjetikë, transport etj), si dhe efektet e tyre tek përdoruesit dhe ndikimi në mjedisin rrethues.

Aspektet elektrike dhe elektronike të materialeve, kufijtë, përdorimet dhe kufizimet janë brenda fushëveprimit të këtij KT.

Facts and digits

114

New projects

3575

Published standards

2

Meetings

2

Members

Relation to mirrors committee

Tempore non accusantium architecto. Ab animi eligendi consectetur aut sed. Unde blanditiis quod ut voluptatem voluptatem velit sit. Debitis impedit et ut hic dolorem non. Et culpa officia magnam totam alias. Autem nihil totam similique laborum id. Iure aut eligendi sequi quia dolorem distinctio. Eos rerum qui libero voluptatem hic vel ut. Ea odio et impedit natus est.

CLC/SR 112


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 112


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 8X


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 8X


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 55


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 55


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 94


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 94


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 86A


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 86A


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 213


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 213


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 56


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 56


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 94


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 94


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 15


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 15


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 23


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 23


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 28


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 28


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 46X


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 46X


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 20


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 20


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 120


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 120


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 23H


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 23H


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 34


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 34


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 32A


Origjina: CEN
O member

CLC/SR 32A


Origjina: CEN

O member

TC 32/SC 32A


Origjina: IEC
O member from 14 tet 2015

TC 32/SC 32A


Origjina: IEC

O member from 14 tet 2015

TC 8


Origjina: IEC
from 14 dhj 2021

TC 8


Origjina: IEC

from 14 dhj 2021

TC 46/SC 46A


Origjina: IEC
from 14 dhj 2021

TC 46/SC 46A


Origjina: IEC

from 14 dhj 2021

ISO/TC 301


Origjina: ISO
from 14 dhj 2021

ISO/TC 301


Origjina: ISO

from 14 dhj 2021

CLC/SR 46F


Origjina: CEN
from 14 dhj 2021

CLC/SR 46F


Origjina: CEN

from 14 dhj 2021

CLC/SR 32C


Origjina: CENELEC
from 14 dhj 2021

CLC/SR 32C


Origjina: CENELEC

from 14 dhj 2021

CLC/TC 86BXA


Origjina: CENELEC
from 14 dhj 2021

CLC/TC 86BXA


Origjina: CENELEC

from 14 dhj 2021

CLC/SR 86C


Origjina: CENELEC
from 14 dhj 2021

CLC/SR 86C


Origjina: CENELEC

from 14 dhj 2021

CLC/SR 23G


Origjina: CENELEC
from 14 dhj 2021

CLC/SR 23G


Origjina: CENELEC

from 14 dhj 2021

CLC/SR 68


Origjina: CENELEC
from 14 dhj 2021

CLC/SR 68


Origjina: CENELEC

from 14 dhj 2021

CLC/SR 109


Origjina: CENELEC
from 14 dhj 2021

CLC/SR 109


Origjina: CENELEC

from 14 dhj 2021

CLC/SR 10


Origjina: CENELEC
O member from 14 dhj 2021

CLC/SR 10


Origjina: CENELEC

O member from 14 dhj 2021

CLC/TC 99X


Origjina: CENELEC
O member from 16 dhj 2021

CLC/TC 99X


Origjina: CENELEC

O member from 16 dhj 2021

TC 23/SC 23K


Origjina: IEC
O member from 5 shk 2019

TC 23/SC 23K


Origjina: IEC

O member from 5 shk 2019

ISO/TC 301


Origjina: ISO
Other from 24 mar 2023

ISO/TC 301


Origjina: ISO

Other from 24 mar 2023

TC 20


Origjina: IEC
from 21 korr 2023

TC 20


Origjina: IEC

from 21 korr 2023

CLC/SR 32B


Origjina: CENELEC
O member from 4 dhj 2023

CLC/SR 32B


Origjina: CENELEC

O member from 4 dhj 2023