DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prSSH EN IEC 60953-0:2022

Rregullat për testet e pranimit termik të turbinave me avull - Pjesa 0: Gama e gjerë e saktësisë për lloje dhe madhësi të ndryshme turbinash

Rules for steam turbine thermal acceptance tests - Part 0: Wide range of accuracy for various types and sizes of turbines

General information

40.20     9 maj 2024

40.60    10 maj 2024

DPS

DPS/KT 4

European Norm

27.040  

Scope

Rregullat e dhëna në këtë dokument janë të zbatueshme për testet e pranimit termik që mbulojnë një gamë të gjerë saktësie në turbinat me avull të çdo lloji, vlerësimi dhe aplikimi. Vetëm pjesa përkatëse e këtyre rregullave do të zbatohet për çdo rast individual. Rregullat parashikojnë testimin e turbinave, pavarësisht nëse funksionojnë me avull të mbinxehur ose të ngopur. Ato përfshijnë matjet dhe procedurat e kërkuara për të përcaktuar entalpinë specifike brenda rajonit të lagështisë dhe përshkruajnë masat paraprake të nevojshme për të lejuar testimin duke respektuar rregullat e sigurisë radiologjike në centralet bërthamore. Rregulla uniforme për përgatitjen, kryerjen, vlerësimin, krahasimin me garancinë dhe llogaritjen e matjes së pasigurisë së testeve të pranimit përcaktohen në këtë standard. Përfshihen detajet e kushteve në të cilat mund të zhvillohet testi i pranimit. Nëse lind ndonjë rast kompleks ose i veçantë që nuk mbulohet nga këto rregulla, duhet të arrihet marrëveshja e duhur nga prodhuesi dhe blerësi përpara nënshkrimit të kontratës.

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prSSH EN IEC 60953-0:2022
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks
9 maj 2024

Related project

Adopted from EN IEC 60953-0:2022

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login