DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

DPS/KT 4

Pajisje elektrike dhe elektronike

Aktiv

Committee

Neiron Zaçe

Indrit Halebi

+355 69 574 3334

Indrit.Halebi@dps.gov.al

Public documents

Scope

Fusha e këtij Komiteti Teknik (KT) është adoptimi i standardeve dhe dokumenteve evropiane (CENELEC) dhe ndërkombëtare (IEC) si Standarde Shqiptare (SSH) dhe Dokumente Shqiptare të Standardizimit (DS), në lidhje me përkufizimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike, si dhe përdorimi i tyre. Fushëveprimi i këtij KT-je shtrihet në grupin e standardeve për Turbinat e erës, Transformatorët e fuqisë, Pajisjet e shpërndarjes dhe kontrollit për tensionin e ulët/lartë, Punime nën tension, Pajisje mbrojtëse ndaj impulseve në tension të ulët/lartë, Makineritë elektrike rrotulluese, Materialet magnetike, Sistemet e gjenerimit të energjisë së erës, Akumulatorë dhe bateri, Linjat ajrore, Nano-prodhimin si dhe Sistemet e Menaxhimit të Energjisë duke adoptuar:

  • standarde që japin informacion rreth përkufizimeve, terminologjisë, përdorimit, performancës, mirëmbajtjes, përmirësimit, udhëzimeve për zbatim, metodave dhe aparateve të provave, kërkesave të sigurisë dhe informacione të tjera të nevojshme për përdoruesit e këtyre standardeve; kryesisht prodhues, konsumator, institucione shtetërore dhe inspektorate teknike, akademi, laboratorë etj.;

  • standarde që lidhen me përdorimin e këtyre pajisjeve të marra më vete, si dhe përdorimi i tyre në montime dhe sisteme të përdorura në të gjitha fushat e jetës (industri, shëndetësi, energjetikë, transport etj), si dhe efektet e tyre tek përdoruesit dhe ndikimi në mjedisin rrethues etj.

Aspektet elektrike dhe elektronike të pajisjeve, llojet, kufijtë, përdorimet dhe kufizimet janë brenda fushëveprimit të këtij KT.

Facts and digits

49

New projects

2571

Published standards

0

Meetings

0

Members

Relation to mirrors committee

Tempore non accusantium architecto. Ab animi eligendi consectetur aut sed. Unde blanditiis quod ut voluptatem voluptatem velit sit. Debitis impedit et ut hic dolorem non. Et culpa officia magnam totam alias. Autem nihil totam similique laborum id. Iure aut eligendi sequi quia dolorem distinctio. Eos rerum qui libero voluptatem hic vel ut. Ea odio et impedit natus est.

CLC/TC 14


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 14


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 2


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 2


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 17AC


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 17AC


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 37A


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 37A


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 88


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 88


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 22X


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 22X


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 38


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 38


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 37B


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 37B


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 90


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 90


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 17


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 17


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 36


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 36


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 37


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 37


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 36A


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 36A


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 21X


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 21X


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 17B


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 17B


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 78


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 78


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 69X


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 69X


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 113


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 113


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 121A


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 121A


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 121B


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 121B


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 96


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 96


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 95X


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 95X


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 4


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 4


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 107


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 107


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 107X


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 107X


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 97


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 97


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 35


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 35


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 3D


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 3D


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 3


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 3


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 3C


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 3C


Origjina: CENELEC

O member

CLC/TC 23E


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 23E


Origjina: CENELEC

O member

TC 96


Origjina: IEC
O member

TC 96


Origjina: IEC

O member

TC 18


Origjina: IEC
O member

TC 18


Origjina: IEC

O member

CLC/TC 11


Origjina: CENELEC
O member

CLC/TC 11


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 124


Origjina: CENELEC
O member

CLC/SR 124


Origjina: CENELEC

O member

CLC/SR 33


Origjina: CENELEC
O member from 4 dhj 2023

CLC/SR 33


Origjina: CENELEC

O member from 4 dhj 2023

CLC/TC 219/WG 09


Origjina: CENELEC
O member from 28 dhj 2023

CLC/TC 219/WG 09


Origjina: CENELEC

O member from 28 dhj 2023

CLC/TC 219/WG 09


Origjina: CENELEC
O member from 28 dhj 2023

CLC/TC 219/WG 09


Origjina: CENELEC

O member from 28 dhj 2023