DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

SSH EN ISO 10350-2:2020

Plastika - Përvetësimi dhe prezantimi i të dhënave të krahasueshme me një pikë - Pjesa 2: Plastika e përforcuar me fibra të gjata (ISO 10350-2:2020)

Plastics - Acquisition and presentation of comparable single-point data - Part 2: Long-fibre-reinforced plastics (ISO 10350-2:2020)
31 tet 2023

General information

60.60     31 tet 2023

DPS

DPS/KT 249

European Norm

83.120  

anglisht  

Buying

Publikuar

Language in which you want to receive the document.

Scope

Ky standard identifikon procedurat specifike të provës për marrjen dhe paraqitjen e të dhënave të krahasueshme për disa veti bazë të plastikës. Në përgjithësi, çdo veti specifikohet nga një vlerë e vetme eksperimentale, megjithëse në raste të caktuara vetitë përfaqësohen nga dy vlera të marra në kushte të ndryshme testimi ose përgjatë drejtimeve të ndryshme në material.

Life cycle

PREVIOUSLY

Replaces
SSH EN ISO 10350-2:2001

NOW

PUBLISHED
SSH EN ISO 10350-2:2020
60.60 Standard published
31 tet 2023

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login