DPS
Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Tel/Cel: +355 4 222 62 55
E-mail: info@dps.gov.al
Adresa: Rr.: "Reshit Collaku", (pranë ILDKPKI, kati VI), Kutia Postare 98, Tiranë - Shqipëri
Main menu

prSSH EN ISO 10350-2:2020

Plastikë - Fitimi dhe paraqitja e karakteristikave të brendshme të krahasueshme - Pjesa 2: Plastikat e përforcuara nga fibrat e gjata (ISO 10350-2:2020)

Plastics - Acquisition and presentation of comparable single-point data - Part 2: Long-fibre-reinforced plastics (ISO 10350-2:2020)

General information

40.20     3 shk 2023

40.60    5 maj 2023

DPS

DPS/KT 249

European Norm

83.120  

Scope

Ky standard identifikon procedurat specifike të provës për marrjen dhe paraqitjen e të dhënave të krahasueshme për disa veti bazë të plastikës. Në përgjithësi, çdo veti specifikohet nga një vlerë e vetme eksperimentale, megjithëse në raste të caktuara vetitë përfaqësohen nga dy vlera të marra në kushte të ndryshme testimi ose përgjatë drejtimeve të ndryshme në material.

Life cycle

NOW

IN_DEVELOPMENT
prSSH EN ISO 10350-2:2020
40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks
3 shk 2023

Preview

Only informative sections of projects are publicly available. To view the full content, you will need to members of the committee. If you are a member, please log in to your account by clicking on the "Log in" button.

Login